akcje

 • Akcja FERIE 2017 w Domu Kultury 23.01-3.02.2017 r. [ BRAK MIEJSC]

  Akcja LATO 2017 w Domu Kultury 10.07-21.07.2017 r. [zapisy przyjmujemy od 19 czerwca br.]r. [ BRAK MIEJSC]

  Zapewniamy zorganizowany wypoczynek pod okiem instruktorów Domu Kultury. Proponujemy zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, muzyczne, modelarskie także gry i zabawy. Zawsze ciekawe i różnorodne zajęcia oraz wycieczki autokarowe.

  ⚠️Tutaj zobacz fotorelacje z dotychczasowych akcji

  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Aby zapisać  dziecko na zajęcia  pobierz KARTĘ UCZESTNIKA (zakładka w górze artykułu) czytelnie wypełnij i osobiście dostarcz do Domu Kultury

  Łapy, Nowy Rynek 15, w godzinach 9:00-18:00.

  Zapisy także na miejscu.

  Koszt uczestnictwa:

  FERIE 2017 -90 PLN,

  LATO 2017 podany zostanie w terminie późniejszym.

  Na FERIE zapisy przyjmujemy od 2 stycznia br [ BRAK MIEJSC]

  Na LATO zapisy przyjmujemy od 19 czerwca br. [ BRAK MIEJSC]

  2017-program-ferie

  1. Organizatorem AKCJI FERIE i AKCJI LATO jest Dom Kultury w Łapach.
  2. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych.
  3. Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów na obiektach DK w godzinach od 10:00 do 14:00.
  4. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w terminach ustalonych w ofercie.
  5. Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom opiekunów prowadzących zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.
  6. Uczestnikom zabrania się: zażywania środków odurzających, używania wulgaryzmów, oddalania się z miejsca trwania zajęć bez zgody opiekunów, stosowania przemocy wobec innych.
  7. Za szkody materialnie wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie.
  8. Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy i pieniądze zgubione lub utracone przez dziecko.
  9. Dom Kultury nie zapewnia wyżywienia.
  10. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
  11. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice lub opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie w karcie zgłoszeniowej.
  12. W karcie zgłoszeniowej rodzice lub opiekunowie mają obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach i problemach zdrowotnych dziecka.
  13. Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w zajęciach bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
  14. Warunkiem uczestnictwa jest uregulowanie opłaty członkowskiej, nie może ona zostać przepisana na innego uczestnika.

 • Karta zgłoszenia uczestnika AKCJI FERIE 2017[PDF] [ BRAK MIEJSC]

  Karta zgłoszenia uczestnika AKCJI LATO 2017 [PDF]

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru