Wszystkie wpisy, których autorem jest kino@dklapy.pl

Pasją moją jest obraz i dźwięk.

O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki

Konkurs Recytatorski dla PrzedszkolakówKonkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”

Pracownia teatralna Domu Kultury zaprasza na eliminacje miejskie dnia:

7 czerwca 2013 roku godzina 9:30

Celem konkursu jest budzenie wrodzonego talentu dziecka do kreowania własnego świata poprzez
żywe mówione słowo .

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 4-7 lat;
Każde dziecko recytuje jeden utwór dostosowany do płci, wieku, temperamentu i upodobań;

Informujemy, że Finał Konkursu odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 r. (piątek) o godz. 10.00 w Spodkach WOAK, ul. św. Rocha 14 w Białymstoku.

Kartę zgłoszeniową pobieramy stąd: http://www.woak.bialystok.pl/media/dokumenty/wrozka_2013_regulamin_karta.doc

Opera Młodych. Drodzy rodzice

Koncert w Operze i Filharmonii Podlaskiej ogniska muzDrodzy Rodzice.

Koncert w Operze i Filharmonii Podlaskiej w ramach cyklu „Opera Młodych” odbędzie się w sobotę 22 lutego o godz. 16.00 w foyer OIFP.

 Jest to pierwszy taki koncert w OiFP i z pewnością nie ostatni. Ze względu na ograniczone możliwości czasowe (max 60 minut) koncertu nie jest możliwe aby wszystkie dzieci zaprezentowały swoje talenty.

 Chciałbym aby dzieci, które nie będą grały 22 lutego zagrały następnym razem. Pomimo tego zapraszam wszystkie dzieci i was drodzy rodzice do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Dla wszystkich dzieci z ogniska muzycznego tych grających i nie grających na koncercie  będzie zamówiony obiad w kawiarni OiFP za darmo.

Rodzicom jeden obiad kosztuje 13 złotych (płatne na miejscu).

Z uwagi na to, iż jest to duże przedsięwzięcie bardzo proszę o zgłaszanie uczestnictwa w tym wydarzeniu drogą elektroniczną ognisko@dklapy.pl do środy do 9 rano.

 W wiadomości proszę o podanie ilości osób Przykład: Imię i Nazwisko dziecka + ilość osób np. Jaś Kowalski + 3.
Przejazd odbędzie się specjalnie uruchomionym pociągiem pod nazwą „Pociąg do Opery”. Z dworca w Białymstoku zawiezie nas specjalnie podstawiony autobus komunikacji miejskiej Białystok.

Program wyjazdu:

 • Godz. 13.00 Zbiórka dworzec PKP Łapy
 • Godz. 13.10 Odjazd z Peronu Łapy
 • Godz. 13.30 Przyjazd do Białegostoku i przejazd KPKM do opery
 • Godz. 14.00 Przyjazd do OiFP
 • Godz. 14.00 – 15.30 Próby i obiad
 • Godz. 16.00 Koncert dzieci Ogniska Muzycznego
 • Godz. 17.00 Spektakl Teatru Kaprys (z DK Łapy) – Przypadki Antoniego C
 • Godz. 17.45 Koniec
 • Godz. 18.15 Wyjazd KPKM spod opery
 • Godz. 18.45 Odjazd z Peronu Białystok
 • Godz. 19.05 przyjazd na dworzec w Łapach.

ZARZĄDZENIE NR 9/2013

ZARZĄDZENIE NR 9/2013

w sprawie opłat za zajęcia w Domu Kultury w Łapach

1. Za uczestnictwo w zajęciach pracowni prowadzonych przez Dom Kultury w Łapach obowiązują opłaty członkowskie (na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Domu Kultury w Łapach z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie organizacji i zasad uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury w Łapach) płatne do 10-go każdego miesiąca z góry.

2. Ustala się opłaty członkowskie za zajęcia w pracowniach:

a) taneczna, muzyczna, rytmika, teatralna – 40 zł miesięcznie
b) modelarska, plastyczna, malarstwa i rysunku 35 zł miesięcznie
c) Ognisko Muzyczne – 150 zł miesięcznie

3. Opłaty członkowskie należy wpłacać:

a) w kasie Domu Kultury w Łapach w dni robocze pn-pt. w godzinach 8.00 -16.00
b) u instruktora prowadzącego zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami (nie dotyczy Ogniska Muzycznego)
c) Przelewem na konto 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186 Bank Millenium O/Łapy (w tytule proszę podać Imię i Nazwisko dziecka/dzieci oraz rodzaj zajęć)

4. W przypadku gdy dziecko uczęszcza na zajęcia do kilku pracowni obowiązuje opłata za każde z zajęć według stawek opisanych w punkcie 1 a), b) i c).

5. Zniżki (nie dotyczy Ogniska Muzycznego):

a) W przypadku gdy na zajęcia do tej samej pracowni uczęszcza więcej niż jedno dziecko z jednej rodziny przysługuje zniżka za drugie dziecko odpowiednio dla pracowni:
– taneczna, muzyczna, rytmika, teatralna 20 zł,
– modelarska, plastyczna, malarstwa i rysunku 18 zł,
b) Trzecie, czwarte itd. uczęszcza na zajęcia bezpłatnie,
c) Zwolnienie z opłat obowiązuje wyłącznie w przypadku 100% nieobecności uczestnika na zajęciach w danym miesiącu.

6. Studentom uczelni wyższych ustala się opłatę:

– taneczna, muzyczna, rytmika, teatralna 20 zł,
– modelarska, plastyczna, malarstwa i rysunku 18 zł,

7. W przypadku stwierdzenia braku uiszczania opłat członkowskich przez okres 2 miesięcy Dom Kultury w Łapach ma prawo do skreślenia ucznia z listy uczniów (nie dotyczy Ogniska Muzycznego).

8. Z dniem 2 września 2013 roku odwołuje się Zarządzenie nr 3 z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie opłat za zajęcia w Domu Kultury w Łapach.

Dyrektor Domu Kultury