Zajęcia artystyczne 2017-18. Zapraszamy

Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach artystycznych.

Pracownia teatralna.
Zajęcia rozwijają pasje aktorskie. Kształcą warsztat aktorski, dykcję, emisję głosu. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 8 do 28 lat.

Pracownia tańca.
Grupa Hip-Hopu i tańca nowoczesnego. To doskonalenie koordynacji ruchów ciała i praca w grupie. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 lat.

Pracownia plastyczna.
Poznajemy i rozwijamy nowe techniki malarskie. Doskonalimy samodzielną interpretację otaczającego świata. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 7 lat.

Pracownia malarstwa i rysunku.
Uczestnicy poznają tajniki rysunku, malowania akwarelą i farbami olejnymi. Kształcą postrzeganie perspektywy, światłocienia. Zapraszamy dorosłych, młodzież w wieku 15 lat.

Pracownia modelarstwa.
Skupia pasjonatów techniki. Rozwija umiejętności manualne. Wykonujemy modele statków, samolotów, latawce. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 lat.

Pracownia muzyczna. Ognisko muzyczne.
Nauka i doskonalenie gry na instrumentach. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 lat.

Pracownia rytmiki.
Rozwijanie poczucia rytmu, poczucia świadomego ruchu, umuzykalnianie. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 lat.

Klub Młodego Odkrywcy.
Laboratorium eko testów. Gry i zabawy integrację i pracę w grupach. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 10 lat. Zaprasza. Marta Chruściel

Opłaty za zajęcia w Domu Kultury w Łapach reguluje to zarządzenie.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Dom Kultury. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy, tel. 857 152 300

XIX Łapskie Te Deum za nami

Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum” powstał w 1998 roku. Od tego czasu gromadzi wielbicieli muzyki sakralnej w Kościele pw. Św. Krzyża w Łapach.

Głównym zamierzeniem festiwalu jest prezentacja chórów profesjonalnych, amatorskich i parafialnych, propagowanie twórczości chóralnej różnych epok związanej z tematyką sakralną. W tym roku impreza odbyła się 27 maja 2017 r.

Festiwal miał charakter konkursowy z podziałem na dwie kategorie: chóry parafialne oraz chóry inne (chóry, zespoły wokalne dziecięce, młodzieżowe, dorosłych działające samodzielnie lub przy ośrodkach kultury i innych instytucjach). Jury festiwalu w składzie: prof. Ewa Rafałko, ks. Jacek Rowiński, ks. Kazimierz Ostrowski przyznało Grand Prix Zespołowi Wokalnemu „Esperimento” z Białegostoku.

Zobacz fotorelację z Łapskiego Te Deum.

Pierwsze miejsce w kategorii chórów innych *zdobył nasz Chór Dziecięco-Młodzieżowy przy Ognisku Muzycznym Domu Kultury w Łapach*. *SERDECZNIE GRATULUJEMY.*

Druga nagroda została przyznana zespołowi „Harmonica” z Sokół.

Laureatami w kategorii chórów parafialnych zostali:

I miejsce: Chór Mater Ecclesiae

II miejsce: Chór Katedralny „Vox Humana”

III miejsce: Chór Carmen Fidei oraz Schola Gregoriana Sancti Dominici

Festiwal Pieśni Sakralnej: „Łapskie Te Deum” niewątpliwie należy do tych wydarzeń, które wzbogacają nie tylko stan naszego umysłu, lecz także naszą duszę, wzbogacają zarówno życie kulturalne, jak i religijne uczestników przedsięwzięcia.

Organizatorami festiwalu są Dom Kultury w Łapach, Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Łapach. Tegoroczną edycję Festiwalu dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Za rok jubileuszowy XX Festiwal Pieśni Sakralnej. Będzie się działo.