Archiwa: kulturalnie

14. Przegląd Filmów Amatorskich

Dom Kultury w Łapach zaprasza po raz 14-ty 2 grudnia 2017 roku do spotkania z amatorską twórczością filmową Łapa 2017.

Do udziału w konkursie zgłoszono 106 produkcji z różnych zakątków kraju. Popularna tematyka filmów to człowiek i jego emocje, piękne okoliczności przyrody. Zaprezentujemy wybrane i nagrodzone filmy stworzone w ciekawej i różnorodnej formie, technice i tematyce, przez twórców w różnym wieku.

Obowiązkowo zaprezentujemy filmy twórców z naszego regionu.
Projekcje rozpoczynamy od godziny 16:00 w sali Domu Kultury, wstęp wolny. Filmy zaprezentujemy w trzech blokach, w każdym zróżnicowana tematyka i forma przekazu dokument, fabuła, animacja, teledysk, wideoart. Podsumowanie i wyniki konkursu około godziny 19:00.

Najlepsze prace wybierze jury: Jerzy Kalina dziennikarz, reżyser filmów dokumentalnych, Jerzy Barańczuk instruktor fotografii w Domu Kultury, Dariusz Gumowski artysta plastyk.

W późniejszym terminie planowane są dodatkowe pokazy wybranych filmów na terenie innych placówek oświatowych i kulturalnych.

Najistotniejsze w filmie to opowieść, emocje, postacie, nadzieja, miłość, gniew, strach, śmiech, piękno i parę innych podobnych rzeczy, które można mieć bez pieniędzy. Niskobudżetowe produkcje, są przekazem własnej, artystycznej wizji świata.
Zapraszamy w sobotę 2 grudnia do spotkania z takim właśnie kinem.

 

Czekamy na Wasze produkcje do 20 listopada br. Tematyka nadsyłanych filmów jest dowolna, technika i format dowolny. Jedyne ograniczenie to czas projekcji nie dłuższy niż 20 minut.

2 grudnia pokażemy najciekawsze, najbardziej interesujące filmy amatorskie zrealizowane w 2017 roku. Serdecznie zapraszamy.
Informacje: film.dkLapy.pl, kino@dkLapy.pl

Wiew Sitowia 2017

Pobierz Kartę Uczestnika .PDF

Więcej na stronie TU

Organizatorem V Turnieju Recytatorskiego „Wiew sitowia” jest Dom Kultury w Łapach.

Planowany termin konkursu: 1 grudnia 2017 r. o godz. 10:00
w Domu Kultury w Łapach.

 1. Ideą przeglądu jest upowszechnianie sztuki żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
 2. IV Turniej Recytatorski „Wiew sitowia” jest imprezą skierowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 3.  Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe;

– uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
– uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych,
– uczniowie gimnazjów
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 1. Uczestnicy biorący udział w IV Turnieju Recytatorskim ”Wiew sitowia”, oceniani są przez powołane przez organizatorów Jury.
 2. Każde placówka, szkoła, instytucja ma prawo zgłoszenia 3 uczestników  w każdej kategorii.
 3.  Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie  wypełnionej i podpisanej karty uczestnika na adres:
  Domu Kultury w Łapach
  ul. Nowy Rynek 15
  18-100 Łapy
  z dopiskiem „Wiew sitowia”
  w terminie do 13 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu).
 4.  Turniej jest imprezą  artystyczną i metodyczną. Organizatorzy zapewnią uczestnikom i opiekunom możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Jury.
 5.  Repertuar uczestników obejmuje:
  – w kategoriach 1-3 i 4-7- jeden utwór poetycki lub prozę,
  – w kategoriach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 2 utwory w całości lub fragmentach (utwór poetycki i prozę).
  Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut.
 6. Tematyka wybranego repertuaru może być dowolna.
 7.   Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
  –    dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
  –    interpretacja utworów;
  –    kultura słowa;
  –    dykcję;
  –    ogólny wyraz artystyczny.
 8. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury – wszystkich uczestników przeglądu.
 9. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury.
 10. Decyzja Jury jest ostateczna.
 11. Uczestnicy mają prawo zwracania się do Jury o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.
 12. Jury wyłoni laureatów w każdej z kategorii oraz przyzna nagrodę
  Grad Prix IV Turnieju Recytatorskiego „Wiew sitowia”

Laureaci otrzymają nagrody, zaś wszyscy uczestnicy przeglądu pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie zapraszamy i życzymy interesujących poszukiwań repertuarowych.

Do zobaczenia w Domu Kultury w Łapach!