Wiew sitowia

Pobierz Kartę Uczestnika .PDF

 • Organizatorem V Turnieju Recytatorskiego „Wiew sitowia” jest Dom Kultury w Łapach.

  Planowany termin konkursu: 24 listopada 2017 r. o godz. 10:00
  w Domu Kultury w Łapach.

  1. Ideą przeglądu jest upowszechnianie sztuki żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
  2. IV Turniej Recytatorski „Wiew sitowia” jest imprezą skierowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  3.  Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe;

  – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
  – uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych,
  – uczniowie gimnazjów
  – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  1. Uczestnicy biorący udział w IV Turnieju Recytatorskim ”Wiew sitowia”, oceniani są przez powołane przez organizatorów Jury.
  2. Każde placówka, szkoła, instytucja ma prawo zgłoszenia 3 uczestników  w każdej kategorii.
  3.  Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie  wypełnionej i podpisanej karty uczestnika na adres:
   Domu Kultury w Łapach
   ul. Nowy Rynek 15
   18-100 Łapy
   z dopiskiem „Wiew sitowia”
   w terminie do 13 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu).
  4.  Turniej jest imprezą  artystyczną i metodyczną. Organizatorzy zapewnią uczestnikom i opiekunom możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Jury.
  5.  Repertuar uczestników obejmuje:
   – w kategoriach 1-3 i 4-7- jeden utwór poetycki lub prozę,
   – w kategoriach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 2 utwory w całości lub fragmentach (utwór poetycki i prozę).
   Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut.
  6. Tematyka wybranego repertuaru może być dowolna.
  7.   Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
   –    dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
   –    interpretacja utworów;
   –    kultura słowa;
   –    dykcję;
   –    ogólny wyraz artystyczny.
  8. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury – wszystkich uczestników przeglądu.
  9. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury.
  10. Decyzja Jury jest ostateczna.
  11. Uczestnicy mają prawo zwracania się do Jury o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.
  12. Jury wyłoni laureatów w każdej z kategorii oraz przyzna nagrodę
   Grad Prix IV Turnieju Recytatorskiego „Wiew sitowia”

  Laureaci otrzymają nagrody, zaś wszyscy uczestnicy przeglądu pamiątkowe dyplomy.

  Serdecznie zapraszamy i życzymy interesujących poszukiwań repertuarowych.

  Do zobaczenia w Domu Kultury w Łapach!

 • Planowany termin konkursu: 24 listopada 2017 r. o godz. 10:00
  w Domu Kultury w Łapach.

  Kontakt: Dariusz Gumowski, email: kierownik@dklapy.pl

 • Do IV Turnieju Recytatorskiego „Wiew sitowia” organizowanego przez Dom Kultury w Łapach zgłosiło się 56 mówców reprezentujących placówki oświatowe i kulturalne z terenu gminy Łapy oraz Białegostoku i Bielska Podlaskiego.

  Ideą przeglądu jest upowszechnianie sztuki żywego słowa wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  Uczestnicy prezentowali utwory poetyckie i prozę w czterech kategoriach wiekowych. Uczniowie szkół podstawowych wygłaszali jeden dowolnie wybrany utwór, starsi musieli wykazać się znajomością zarówno utworu poetyckiego jak i prozy.

  Jury, w składzie Iwona Jaźwińska, Radosław Zaremba, Dariusz Gumowski, oceniało dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika), interpretację utworów, kulturę słowa, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

  Najlepsi w tej edycji przeglądu okazali się:

  W kat kl. I-III

  Nagrody:

  • Dominika Sienkiewicz -Komarzewska,
  • Martyna Gerez, Taisa Fionik

  Wyróżnienia:

  • Bartosz Babiński,
  • Teresa Stypułkowska,
  • Małgorzata Skrzyniarz,
  • Wiktoria Jaroszewicz,
  • Zofia Karasiewicz

  W kat kl. IV-VI

  I nagroda:

  • Oskar Misiewicz, Gabriela Perkowska

  II nagroda:

  • Paweł Płoński,
  • Aleksandra Karasiewicz,
  • Gabriela Stypułkowska

  III nagroda:

  • Eliasz Fionik

  Wyróżnienie:

  • Łucja Idźkowska,
  • Miłosz Zatyka,
  • Tatiana Ciesnowska

  W kat. Gimnazjum:

  I nagroda:

  • Maksym Bionik,

  II nagroda:

  •  Julia Skorbiłowicz

  III nagroda:

  • Karolina Łupińska

  W kat. szkół ponadgimnazjalnych:

  I nagroda:

  • Maciej Jabłonowski,
  • Natalia Wiśniewolska,

  II nagroda:

  • Natalia Anna Raciborska

  Wyróżnienie:

  • Paweł Kuczyński

 • Protokół jury rok 2016

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru