Wszystkie wpisy, których autorem jest kino@dklapy.pl

Pasją moją jest obraz i dźwięk.

Dostawa pelletu, zaproszenie do złożenia oferty 2020.2

Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia oferty na dostawę pelletu Kod CPV 09111400-4, oraz konserwacji kotłów KLIMOSZ polegającą na czyszczeniu kotłów i przewodów dymowych łączących z kominem (CZOPUCH) raz w miesiącu oraz wymianą uszczelek i czujnika temperatury na podajniku w miarę potrzeb.

Specyfikacja:

  1. Dostawa pelletu z drzewa liściastego w ilości 26 ton do wiejskich placówek Domu Kultury w Łapach:

  • Uhowo 10 ton,

  • Płonka Kościelna 8 ton,

  • Łapy-Szołajdy 8 ton

z transportem i rozładunkiem w miejscu oferenta w okresie luty – grudzień 2020 r.

  1. długość do 40 mm, średnica do 8 mm,

  2. wartość opałowa od 19 000 kJ/kg,

  3. wilgotność max. 10 %,

  4. zawartość popiołu do 1,5 %,

  5. opakowanie jednostkowe od 15 – 20 kg.

Dostawy towaru będą realizowane partiami do w/w placówek na pisemne lub telefoniczne zamówienie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od złożenia takiego zamówienia. Oferent musi wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania czynności przy w/w kotłach grzewczych. Dalej »

📎Zaproszenie do złożenia oferty.PDF

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego 2020.2 dostarczenie pelletu [PDF]

 

Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego

Aż ośmioro  wychowanków Dom Kultury w Łapach otrzymało stypendia artystyczne Marszałka Województwa Podlaskiego.

Gratulujemy serdecznie naszym stypendystom oraz wszystkim, którzy pomagają pogłębiać ich wiedzę i rozwijać pasje.

Wielkie brawa dla: Dominiki Łapińskiej, Aleksandry Łapińskiej, Klaudii Jastrzębskiej, Wiktorii Lewandowskiej, Zuzanny Kłosko, Hanny Pochodowicz, Pawła Płońskiego oraz Julii Onopy.nagrodzeni wychowankowie Domu Kultury stypendia artystyczne Marszałka Województwa Podlaskiego

Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych

Początek stycznia przyniósł rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „ Okiem artysty – Van Gogh”, zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury „ Śródmieście” we Wrocławiu.

Na konkurs wpłynęły 1992 prace ze 174 szkół i pracowni plastycznych z całej Polski, w tym 4 prace z Pracownie Plastycznej Domu Kultury w Łapach.

Profesjonalne jury przyznało 38 równorzędnych nagród i 62 wyróżnienia w trzech kategoriach plastycznych.

Jury doceniło prace 3 naszych reprezentantek i przyznało nagrodę Natalii Wojewódzkiej w kategorii rzeźba & inne formy przestrzenne.

Natomiast w kategorii malarstwo,collage, batik & techniki własne wyróżnienie zdobyła Hanna Pochodowicz, a kwalifikację do wystawy praca Wiktorii Lewandowskiej.

Natomiast w VI Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i młodzieży „ Niebo w kolorze – spotkanie z Zorzą Polarną , zorganizowanym przez Stowarzyszenie Trakt z Płocka, prace dwóch naszych plastyczek Wiktorii Lewandowskiej i Klaudii Jastrzębskiej zdobyły kwalifikacje do wystawy.

Laureatkom obu konkursów serdecznie gratulujemy!

Ewa Stranc