Wszystkie wpisy, których autorem jest kino@dklapy.pl

Pasją moją jest obraz i dźwięk.

Nowe godziny zajęć teoretycznych i zespołowych

ognisko

Informacja o opłatach:

2. Ustala się opłaty członkowskie za zajęcia w pracowniach:

c) Ognisko Muzyczne – 150 zł miesięcznie

3. Opłaty członkowskie należy wpłacać:

a) w kasie Domu Kultury w Łapach w dni robocze pn-pt. w godzinach 8.00 -16.00
c) Przelewem na konto 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186 Bank Millenium O/Łapy (w tytule proszę podać Imię i Nazwisko dziecka/dzieci oraz rodzaj zajęć)

Pełna treść zarządzenia tutaj

Plan zajęć

[pobierz wszystko .zip]

 

KLASA I A

Zajęcia Teoretyczne – czwartek 14.10 – 14.55
Zajęcia Zespołowe – czwartek 15.00 – 15.45

 

1. Brzozowska Sandra
2. Galent Agata
3. Łapińska Małgorzata
4. Przedlacki Damian
5. Serwin Emily
6. Serwin Julia Maria
7. Skorupski Radosław
8. Tołoczko Kamil
9. Zaremba Konrad
10. Zdrodowska Daria

 

KLASA I B

Zajęcia Teoretyczne – czwartek 15.00 – 15.45
Zajęcia Zespołowe – czwartek 15.50 – 16.35

 

1. Dzielnicka Gabriela
2. Gołaszewski Hubert
3. Granaszewski Karol
4. Karasiewicz Aleksandra
5. Łapińska Aneta Maria
6. Łapińska Aleksandra
7. Łapińska Aleksandra
8. Łapińska Dominika
9. Łapińska Dorota
10. Onopa Jakub

 

KLASA I C

Zajęcia Teoretyczne – czwartek 15.50 – 16.35
Zajęcia Zespołowe – czwartek 16.40 – 17.25

 

1. Brzozowska Julia
2. Dworakowski Łukasz
3. Gąsowski Paweł
4. Iqbal Sandra
5. Konopka Kacper
6. Krassowksi Michał
7. Malinowski Dawid
8. Olszewska Weronika
9. Pochodowicz Hanna
10. Porowska Zofia

 

KLASA I D

Zajęcia Teoretyczne – czwartek 16.40 – 17.25
Zajęcia Zespołowe – czwartek 17.30 – 18.15

 

1. Bagińska Katarzyna
2. Dowiejko Marek
3. Dworakowska Zuzanna
4. Gąsowska Izabela
5. Kozłowska Maria
6. Leśniewski Mateusz
7. Siemieniuk Angelika
8. Skibko Kamila
9. Skorupska Magdalena
10. Węcławski Mateusz

 

KLASA I E

Zajęcia Teoretyczne -wtorek 14.10 – 14.55
Zajęcia zespołowe – wtorek 15.00 – 15.45

 

 1.  Chraboł Gabriela
 2.  Dworakowska Laura
 3.  Kulesza Krzysztof
 4.  Łapiński Jakub
 5.  Łupiński Jakub
 6.  Malinowska Karolina Maraia
 7.  Misiewicz Oskar
 8.  Roszkowska Gabriela
 9.  Roszkowski Jakub
 10.  Wojtulewicz Filip Andrzej
 11.  Ryś Wiktoria
   

 

KLASA I F

Zajęcia Teoretyczne -wtorek 15.00 – 15.45
Zajęcia zespołowe – wtorek 15.50 – 16.35

 

 1. Al-attar Simon
 2. Bajda Wiktoria
 3. Cwalińska Magdalena Maria
 4. Koc Bartosz
 5. Krysiewicz Julia
 6. Górska Patrycja
 7. Kucharska Antonina Urszula
 8. Łupińska Julia
 9. Płońska Julia Maria
 10. Trzaska Julia
 11. Warpechowska Zuzanna

 

KLASA I G

Zajęcia Teoretyczne -wtorek 15.50 – 16.35
Zajęcia zespołowe – wtorek 16.40 – 17.25

 

 1. Dworakowska Weronika
 2. Dworakowski Marcin
 3. Gąsowska Weronika
 4. Grabowski Gabriel
 5. Holak Daniel
 6. Leżanka Michał Paweł
 7. Łapińska Weronika
 8. Łupińska Gabriela
 9. Mazur Aneta
 10. Micota Kamil
 11. Skrobański Hubert
 12. Szpakowska Klaudia
 13. Perkowska Magdalena
   

 

Łapska Akademia Wokalna

łapska akademia Cele konkursu:

Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów – wokalistów, zespołów wokalno-instrumentalnych.
Promocja twórczości dzieci i młodzieży.
Promocja twórczości nauczycieli i instruktorów.

Uczestnicy:

GRUPA I . Przedszkola (4-6 lat)
GRUPA II. Szkoły podstawowe – klasy I – III (7 – 9 lat)
GRUPA III. Szkoły podstawowe – klasy IV – VI (10-12 lat)
GRUPA IV. Gimnazja (13 – 16 lat)
GRUPA V. Szkoły ponadgimnazjalne (17 – 19 lat)

Konkurs odbywa się z podziałem na kategorie we wszystkich grupach:

soliści-wokaliści,
zespoły wokalne,
zespoły wokalno-instrumentalne.

Uczestnik konkursu wykonuje dwa utwory muzyczne o tematyce dowolnej. Uczestnicy GRUPY I wykonują jeden utwór. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji prezentacji 1 utworu.

Jury festiwalu powołują organizatorzy.

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia i kartę akredytacji (wraz z kopią potwierdzenia wpłaty) należy przesłać do dnia 19 października 2012 roku na adres:

DOM KULTURY W ŁAPACH
Ul. NOWY RYNEK 15
18-100 ŁAPY

z dopiskiem Łapska Akademia Wokalna

Kryteria oceny:

Jury oceniać będzie:

– dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych,
– muzykalność
– indywidualność artystyczną,
– poziom warsztatu wykonawczego,
– ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody i wyróżnienia we wszystkich grupach i kategoriach oraz nagrodę GRAND PRIX.
Nagrodę specjalną za utwór autorski uczestnika (utwór autorski rozumiany jako: tekst i muzyka lub tylko muzyka skomponowana przez uczestnika, instruktora lub nauczyciela)

 Uczestnicy konkursu zapewniają podkład instrumentalny (np. akompaniament nauczyciela na pianinie lub inny) bądź nagrany na płytach CD (w formacie audio na płycie CD-R), bądź śpiewają a’capella.

 Organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy, wzmacniacz basowy i gitarowy, mikrofony

Przepisy ogólne:

1. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.
2. Uczestnikowi niepełnoletniemu towarzyszy opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).
3. Uczestnicy I ŁAPSKIEJ AKADEMII WOKALNEJ pokrywają koszty akredytacji w wysokości:
a) solista, opiekun 20 zł od osoby,
b) zespół, opiekun 10 zł od osoby.
4. Organizator zapewnia jeden posiłek.
5. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Domu Kultury w Łapach informacji osobowych zawartych w formularzu karty zgłoszenia i karty akredytacji.
6. Uczestnicy zezwalają na rejestrację festiwalu na wszelkich dostępnych nośnikach i prezentację zgromadzonego materiału w celach marketingowych festiwalu.
7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Szczegółowe informacje: Dom Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, tel/fax: 85 715 23 00, www.dklapy.pl