Logo Dom Kultury w Łapach

Festiwal Muzyczny Debiuty

Regulamin Dziecięco-Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego
DEBIUTY 2018

Festiwal zorganizowany przy wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
1. Cele
 1. Rozwijanie zainteresowań muzyką instrumentalną i wokalną.

 2. Doskonalenie poziomu wykonawczego.

 3. Konfrontacja poziomu artystycznego, wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy między uczestnikami.

 4. Prezentacja umiejętności muzycznych na scenie przed publicznością.

 5. Promowanie młodych talentów.

 6. Mobilizacja do dalszych osiągnięć muzycznych.

2. Warunki uczestnictwa
 1. Uczestnikami festiwalu są:

 • uczniowie Ognisk Muzycznych,

 • uczestnicy pracowni muzycznych działających przy Domach Kultury i innych ośrodkach kultury,

 • uczniowie niepublicznych szkół muzycznych bez uprawnień szkoły publicznej,

 • uczniowie uczący się gry na instrumentach w szkołach, klubach, orkiestrach i innych.

 1. Uczestnicy zgłoszeni do udziału w festiwalu przygotowują program składający się z dowolnie wybranych dwóch utworów o różnej stylistyce. W przypadku wykonywania utworu z akompaniamentem zabronione jest korzystanie z podkładów muzycznych (wyjątek stanowi konkurs gitary elektrycznej).

 2. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wypełnienie FORMULARZA ONLINE (zakładka obok), opłata akredytacji, dostarczenie podpisanej KARTY UCZESTNIKA  do BIURA FESTIWALU najpóźniej w dniu IMPREZY.

3. Nagrody
 1. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
  I., II., III., Nagroda w każdej kategorii.

 2. Organizatorzy zastrzegają możliwość innego podziału nagród.

4. Informacje dodatkowe
 1. Festiwal odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2018 r. w sali widowiskowej Domu Kultury. 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15.

 2. Festiwal ma charakter konkursowy z podziałem na rodzaj konkursu i kategorie:

a) Rodzaj: Fortepian, 20 czerwca
– Kategoria 1. dzieci do 12 lat
– Kategoria 2. dzieci i młodzież powyżej 12 lat

b) Rodzaj: Skrzypce, 20 czerwca
– Kategoria 1. dzieci do 12 lat
– Kategoria 2. dzieci i młodzież powyżej 12 lat

c) Rodzaj: Gitara klasyczna i elektryczna, 21 czerwca
– Kategoria 1. dzieci do 12 lat
– Kategoria 2. dzieci i młodzież powyżej 12 lat

d) Rodzaj: Akordeon, 21 czerwca
– Kategoria 1 dzieci do 12 lat
– Kategoria 2. dzieci i młodzież powyżej 12 lat

e) Rodzaj: Keyboard, 21 czerwca
– Kategoria 1. dzieci do 12 lat
– Kategoria 2. dzieci i młodzież powyżej 12 lat

f) Rodzaj: Instrumenty dęte blaszane i drewniane (dotyczy również instrumentów dawnych), 21 czerwca
– Kategoria 1. dzieci do 12 lat
– Kategoria 1. dzieci i młodzież powyżej 12 lat

g) Rodzaj: Zespoły instrumentalne i wokalno-instrumentalne kategoria wiekowa otwarta – 21 czerwca

Tutaj pełna treść:  Pobierz REGULAMIN 2018

5. Biuro Festiwalowe

Dariusz Gumowski, kierownik ds. animacji kultury, mob. 513 105 398

Dom Kultury, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy,

tel. 857 152 300, e-mail. debiuty@dklapy.pl

Strona informacyjna Festiwalu: https://dklapy.pl/debiuty

Czwartek, 21 czerwca 2018 r. godzina 12:00

Akordeon

1. Gąsowski Bogumił
2. Śliwowski Stanisław
3. Demianiuk Igor

Fortepian

1) Rusinowicz Anna
2) Pietroczuk Natalia
3) Pietroczuk Izabela
4) Kotarska Antonina
5) Pytel Damian
6) Hancewicz Jakub
7) Olszewska Nikola
8) Andryszuk Justyna
9) Kulesza Szymon
10) Piszczatowska Emilia
11) Kucharska Antonina
12) Łapińska Aleksandra
13) Łapińska Dominika
14) Allgor Manoś Maya
15) Perkowska Natalia
16) Raciborski Piotr
17) Al Attar Simon
18) Przedlacki Jakub

Przerwa ok. 14.20 – 15.00

godz. 15.00

Keyboard

1. Woronko Bartosz

Instrumenty dęte

1) Tomaszek Łukasz

Gitara

1) Szulc Maria
2) Zabudowski Gabriel
3) Jaszczur Aleksandra
4) Plewko Mateusz
5) Jóźwiak Michał Jerzy
6) Demiańczuk Oliwia
7) Łapińska Małgorzata
8) Brzozowska Martyna
9) Zaborowski Michał
10) Araźny Marcin
11) Sienicki Mateusz

godz. 16.00

Zespoły

1) Trio: M. Zdrodowska, S. Śliwowski, J. Łapiński
2) Duet: D. Zdrodowska, K. Brzozowska

Wręczenie nagród i koncert galowy godzina 16:30

Koncert  Marcin Dylla -gitara, około godziny 17:30

Informacje http://www.marcindylla.com/

Biografia artysty: http://www.marcindylla.com/wp-content/uploads/2018/02/Biografia.pdf

Okres rejestracji minął

wzór formularza Dziecięco-Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego Debiuty 2018