Festiwal Muzyczny Debiuty

 • Regulamin Dziecięco-Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego
  DEBIUTY 2018

  Pobierz REGULAMIN 2018

  Festiwal zorganizowany przy wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  1. Cele
  1. Rozwijanie zainteresowań muzyką instrumentalną i wokalną.

  2. Doskonalenie poziomu wykonawczego.

  3. Konfrontacja poziomu artystycznego, wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy między uczestnikami.

  4. Prezentacja umiejętności muzycznych na scenie przed publicznością.

  5. Promowanie młodych talentów.

  6. Mobilizacja do dalszych osiągnięć muzycznych.

  2. Warunki uczestnictwa
  1. Uczestnikami festiwalu są:

  • uczniowie Ognisk Muzycznych,

  • uczestnicy pracowni muzycznych działających przy Domach Kultury i innych ośrodkach kultury,

  • uczniowie niepublicznych szkół muzycznych bez uprawnień szkoły publicznej,

  • uczniowie uczący się gry na instrumentach w szkołach, klubach, orkiestrach i innych.

  1. Uczestnicy zgłoszeni do udziału w festiwalu przygotowują program składający się z dowolnie wybranych dwóch utworów o różnej stylistyce. W przypadku wykonywania utworu z akompaniamentem zabronione jest korzystanie z podkładów muzycznych (wyjątek stanowi konkurs gitary elektrycznej).

  2. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wypełnienie FORMULARZA ONLINE (zakładka obok), opłata akredytacji, dostarczenie podpisanej KARTY UCZESTNIKA  do BIURA FESTIWALU najpóźniej w dniu IMPREZY.

  3. Każdy uczestnik opłaca akredytację w wysokości 20 zł.
   Każdy  opiekun jednorazowo opłaca akredytację w wysokości 20 zł. Akredytacja opłacana jest na konto bankowe Domu Kultury: Bank Millennium 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186, w tytule podajemy hasło „Debiuty 2018” oraz imię nazwisko uczestnika lub opiekuna.  Akredytację w wysokości 20 zł. należy wpłacić na konto najpóźniej do dnia 31 maja 2018 r.
   Dom Kultury, 18-100 Łapy, Nowy Rynek 15,
   Bank Millennium 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186

  4. Opłata po upływie wyżej wymienionego terminu wynosi 40 zł. Na w/w konto, płatna do 8 czerwca 2018 r.
  3. Nagrody
  1. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
   I., II., III., Nagroda w każdej kategorii.

  2. Organizatorzy zastrzegają możliwość innego podziału nagród.

  4. Informacje dodatkowe
  1. Festiwal odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2018 r. w sali widowiskowej Domu Kultury. 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15.

  2. Festiwal ma charakter konkursowy z podziałem na rodzaj konkursu i kategorie:

  a) Rodzaj: Fortepian, 20 czerwca
  – Kategoria 1. dzieci do 12 lat
  – Kategoria 2. dzieci i młodzież powyżej 12 lat

  b) Rodzaj: Skrzypce, 20 czerwca
  – Kategoria 1. dzieci do 12 lat
  – Kategoria 2. dzieci i młodzież powyżej 12 lat

  c) Rodzaj: Gitara klasyczna i elektryczna, 21 czerwca
  – Kategoria 1. dzieci do 12 lat
  – Kategoria 2. dzieci i młodzież powyżej 12 lat

  d) Rodzaj: Akordeon, 21 czerwca
  – Kategoria 1 dzieci do 12 lat
  – Kategoria 2. dzieci i młodzież powyżej 12 lat

  e) Rodzaj: Keyboard, 21 czerwca
  – Kategoria 1. dzieci do 12 lat
  – Kategoria 2. dzieci i młodzież powyżej 12 lat

  f) Rodzaj: Instrumenty dęte blaszane i drewniane (dotyczy również instrumentów dawnych), 21 czerwca
  – Kategoria 1. dzieci do 12 lat
  – Kategoria 1. dzieci i młodzież powyżej 12 lat

  g) Rodzaj: Zespoły instrumentalne i wokalno-instrumentalne kategoria wiekowa otwarta – 21 czerwca

  Tutaj pełna treść:  Pobierz REGULAMIN 2018

  5. Biuro Festiwalowe

  Dariusz Gumowski, kierownik ds. animacji kultury, mob. 513 105 398

  Dom Kultury, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy,

  tel. 857 152 300, e-mail. debiuty@dklapy.pl

  Strona informacyjna Festiwalu: https://dklapy.pl/debiuty

 • Czwartek, 21 czerwca 2018 r. godzina 12:00

  Akordeon

  1. Gąsowski Bogumił
  2. Śliwowski Stanisław
  3. Demianiuk Igor

  Fortepian

  1) Rusinowicz Anna
  2) Pietroczuk Natalia
  3) Pietroczuk Izabela
  4) Kotarska Antonina
  5) Pytel Damian
  6) Hancewicz Jakub
  7) Olszewska Nikola
  8) Andryszuk Justyna
  9) Kulesza Szymon
  10) Piszczatowska Emilia
  11) Kucharska Antonina
  12) Łapińska Aleksandra
  13) Łapińska Dominika
  14) Allgor Manoś Maya
  15) Perkowska Natalia
  16) Raciborski Piotr
  17) Al Attar Simon
  18) Przedlacki Jakub

  Przerwa ok. 14.20 – 15.00

  godz. 15.00

  Keyboard

  1. Woronko Bartosz

  Instrumenty dęte

  1) Tomaszek Łukasz

  Gitara

  1) Szulc Maria
  2) Zabudowski Gabriel
  3) Jaszczur Aleksandra
  4) Plewko Mateusz
  5) Jóźwiak Michał Jerzy
  6) Demiańczuk Oliwia
  7) Łapińska Małgorzata
  8) Brzozowska Martyna
  9) Zaborowski Michał
  10) Araźny Marcin
  11) Sienicki Mateusz

  godz. 16.00

  Zespoły

  1) Trio: M. Zdrodowska, S. Śliwowski, J. Łapiński
  2) Duet: D. Zdrodowska, K. Brzozowska

  20 czerwca 2018 roku (środa) zmiana przesłuchania odbędą się w czwartek

  Przesłuchania konkursowe  sala Domu Kultury, godz. 12:00

  FORTEPIAN

  SKRZYPCE

  21 czerwca 2018 r. (czwartek)

  Przesłuchania konkursowe  sala Domu Kultury, godz. 10:00

  GITARA

  AKORDEON

  KEYBOARD

  FLET

  SAKSOFON

  ZESPOŁY

  Wręczenie nagród i koncert galowy godzina 16:30

  Koncert  Marcin Dylla -gitara, około godziny 17:30

  Informacje http://www.marcindylla.com/

  Biografia artysty: http://www.marcindylla.com/wp-content/uploads/2018/02/Biografia.pdf

  1. Debiuty 2016. Edycja 1
  2. Debiuty 2017. Edycja 2

  Fotorelacja rok 2017

   

 • karta uczestnika 2018 Debiuty


  Wybierz instrument:
  FortepianSkrzypceGitaraAkordeonKeyboardInstrumenty dęteZespoły instrumentalne
  Wybierz kategorię:
  do 12 latpowyżej 12 lat

  Zgłaszany utwór 1


  Zgłaszany utwór 2


  * Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję Regulamin Uczestnictwa.
  * Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych imię, nazwisko, wiek, miejscowość, rejestrację wizerunku w celu realizacji i promocji festiwalu Debiuty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. Nr 133, poz. 833 ze zmianami) w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy. Administratorem danych jest Dom Kultury w Łapach. Masz prawo do ich wglądu i aktualizacji. https://dklapy.pl/polityka/

  * Pola obowiązkowe. Przycisk Wyślij aktywny po akceptacji zgód

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru

Polecamy się kulturalnie!