ferie

➡️MAX:40 ▫️Ilość zgłoszeń: 0 ♻️odśwież stronę klawisz F5

ARTYSTYCZNE FERIE 2019

Formularz zgłoszenia

Dane rodzica/opiekuna:* Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję Regulamin Uczestnictwa.

* Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczkach organizowanych przez Dom Kultury w ramach FERII.

* Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze powrotnej do domu, oraz za ewentualne szkody spowodowane przez moje dziecko. W przypadku konieczności, wyrażam zgodę na udzielenie dziecku pomocy medycznej.

*Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych w celu realizacji AKCJI FERIE.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez ORGANIZATORA AKCJI
Zgoda jest dobrowolna, nieodpłatna, obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Dom Kultury w Łapach oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dobra osobiste.

Dane uczestnika:
*
*
*

Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury, 18-100 Łapy, Nowy Rynek 15. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji AKCJI FERIE 2019. Zgodnie z Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@dklapy.pl.
Pełna informacja nt polityki prywatności dostępna na stronie dkLapy.PL/polityka
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje niemożnością uczestnictwa w AKCJI.

* Pola obowiązkowe. Przycisk WYŚLIJ aktywny po akceptacji zgód

Polecaj nas ⇒
RSS
Facebook
Facebook
Google+
Google+
https://dklapy.pl/ferie/
Twitter