Logo Dom Kultury w Łapach

W hołdzie Ukrainie

Koncert fortepianowo – skrzypcowym “W hołdzie Ukrainie” został zaaranżowanym przez wyjątkowych muzyków.

Na fortepianie zagrała autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny pianistyki, która występowała na estradzie Filharmonii Podlaskiej, Podkarpackiej, koncertowała we Włoszech, Szwajcarii, w Niemczech i na Litwie, pani Katarzyna Makal-Żmuda – doktor habilitowany sztuki muzycznej, profesor i prodziekan Uniwersytetu Muzycznego Fryderyk Chopina w Białymstoku.

Na skrzypcach zagrał pan Roman Zieliński, który był dyrygentem Filharmonii Pomorskiej i Podlaskiej oraz długoletnim dyrygentem Chóru Akademii Medycznej w Łodzi. Poza Polską koncertował we Francji i Szwajcarii. Przez kilkanaście lat prowadził Orkiestrę Symfoniczną w Białymstoku. Jest laureatem Dyplomu Honorowego Ministra Kultury i Sztuki, Srebrnego Krzyża zasługi oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Koncert zadedykowany był twórczości kompozytorów ukraińskich.
W programie znalazły się utwory:

Aria – utwór Myrosława Skoryka
Elegia – utwór Myrosława Skoryka
Melodia – utwór Myrosława Skoryka
Romans – utwór Mykoła Łysenki
Elegia – utwór Mykoła Łysenki
Taniec hiszpański – utwór Myrosława Skoryka
Rapsodia karpacka – utwór Myrosława Skoryka