Logo Dom Kultury w Łapach

Legenda Huzara

Projekt „Kpt. Kazimierz Kamieński ps. Huzar – ostatni zagończyk na
Podlasiu” realizowany jest przez Fundację Aktywizacja we  współpracy z Domem Kultury w Łapach, dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

W ramach projektu zorganizowana będzie

gra terenowa Gniazdo Huzara [POBIERZ REGULAMIN GNIAZDO]

oraz konkurs Legenda Huzara. [POBIERZ REGULAMIN LEGENDA]

Podsumowaniem zadania będzie spotkanie żyjących żołnierzy wyklętych i ich rodzin z lokalnymi władzami i społecznością w
dniu 16 września 2016 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Łapach.

Materiały na stronie dostępne na warunkach CC BY SA.

2016-szlak-partyzancki-2