Logo Dom Kultury w Łapach

Hołd Maryi

Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej organizuje Przegląd Pieśni Maryjnej Hołd Maryi. Impreza pod patronatem Parafii pw. Świętego Michała Archanioła odbywa się w maju w Wiejskim Dom Kultury w Płonce Kościelnej.

Tutaj pobierz Regulamin i Kartę Uczestnika .ZIP

FOTORELACJA ROK 2016

1. Cele

1. Popularyzacja pieśni maryjnych wśród dzieci i młodzieży.
2. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze religijnej.
3. Prezentacja umiejętności muzycznych na scenie przed publicznością.
4. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień  muzycznych.
5. Poszerzanie doświadczeń muzycznych poprzez różne formy aktywności twórczej.

2. Warunki uczestnictwa

1. Przegląd ma charakter konkursu otwartego dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej.
2. Uczestnicy zgłoszeni do udziału w festiwalu przygotowują jeden dowolnie wybrany utwór poświęcony Maryi.
3. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest czytelnie wypełniona i podpisana Karta Uczestnika nadesłana pocztą lub jej fotokopia (skan) nadesłany mailem na adres plonka@dklapy.pl do dnia 25 kwietnia 2016 r.

3. Nagrody

1. W konkursie zostaną wyłonieni większością głosów laureaci, którzy otrzymają nagrody.
2. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4. Informacje dodatkowe

1. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu nie zapewnia wyżywienia.
2. Organizatorzy decydują o kolejności występów.
3. Prezentacje oceniane będą w kategoriach: soliści i zespoły.
4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na publikację wyników konkursu, zdjęć, nagrań video na stronach internetowych organizatorów.

5. Biuro

Beata Łupińska, mob. 533 336 197, Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej, 18-100 Łapy, e-mail. plonka@dklapy.pl,

6 maja 2016 roku odbyła się pierwsza edycja Przeglądu Pieśni Maryjnej. Prezentacje blisko setki uczestników oceniali: Grzegorz Perkowski, Krystyna Rudecka i Kinga Guzowska.

Kategoria soliści kl I-III:
1. miejsce Teresa Stypułkowska uczennica kl I  Z.S. W Płonce Kościelnej.

2. miejsce Wiktoria Markowska uczennica kl III  ze Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej.

3. miejsce Aneta Maria Łapińska uczennica kl III  Katolickiej Szkoły Katolickiej Szkoły im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łapach.

Wyróżnienie:

Michał Łapiński uczeń kl III Katolickiej Szkoły Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łapach.

Kategoria soliści kl IV-VI i gimnazjum

1. miejsce Aleksandra Łapińska uczennica kl I  Gimnazjum Niepublicznego w Łapach.

2. miejsce Oliwia Demiańczuk uczennica kl IV Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łapach.

3. miejsce Julia Serwin uczennica kl IV Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łapach.

Jakub Łotko uczeń VI kl Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej,

Małgorzata Łapińska uczennica V kl Katolickiej Szkoły Katolickiej Szkoły im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łapach,

Magdalena Dworakowska uczennica kl IV Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łapach,

Agata Galent uczennica kl V Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łapach,

Aleksandra Łapińska  uczennica kl VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łapach.

Kategoria zespoły:

1. miejsce Zespół muzyczny Katolickiej Szkoły Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łapach

2. miejsce Schola Źródło pod patronatem Parafii p.w Św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej

3. miejsce Zespół Świetliki ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach

Laureaci Przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomu i nagrody ufundowane przez Dyrektora Domu Kultury w Łapach Grzegorza Perkowskiego.

Dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom, współpracownikom za pomoc w organizacji i realizacji imprezy.

Szczególne słowa wdzięczności kieruję do pani Barbary Łapińskiej, Krystyny Łupińskiej i pań z Zespołu Płonkowianki za przygotowanie słodkiego poczęstunku

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

[calendar id=”1622″]