Mój Świat. Różnorodność Natury

XXV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Mój Świat pt. Różnorodność Natury

Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”. Cele: zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania różnorodności świata przyrody, rozsądne użytkowanie zasobami natury, a także zwrócenie uwagi na niepokojące zjawisko zmniejszania się różnorodności świata biologicznego. Podczas organizacji konkursu zależało nam także na kształtowaniu świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży.