Placówki

WDK Szołajdy

Kontakt: Edyta Łapińska, mob.791 901 202,
Wiejski Dom Kultury w Łapach-Szołajdach organizatorem imprezy Zajazd Szlachecki.

WDK Uhowo

Kontakt: Iwona Kosińska, mob. 533 336 192,
https://www.facebook.com/wdk.uhowo
Wiejski Dom Kultury w Uhowie organizatorem imprezy Sobótka.

WDK Płonka Kościelna

Kontakt: Beata Łupińska, mob. 533 336 197,
Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej organizatorem imprezy Sobieski pod Płonką.

Świetlica Bokiny

Kontakt: Paulina Jarocka , mob. *** *** ***.
Świetlica organizatorem imprezy Dzień Suma.

Świetlica Łupianka Stara

Kontakt: Jolanta Idźkowska, mob. 533 336 191
Świetlica organizatorem koncertów folklorystycznych.

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru