Projekt: (Nie)zapomniane obrzędy i zwyczaje w Uhowie.

Wiejski Dom Kultury w Uhowie i Filia Biblioteczna w Uhowie zorganizowali wspólnie zajęcia dla dzieci i młodzieży pod tytułem „(NIE) zapomniane obrzędy i zwyczaje” W ramach projektu Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku „Zapraszamy do gry – lokalne projekty edukacji kulturowej”realizowanego w ramach projektu Podlaski Pomost Kultury”. Dofinansowanego z projektu „Bardzo Młoda Kultura”.

Wiodącym tematem był obrzęd weselny, tradycje i obyczaje z nim związane, czyli: Jak to było kiedyś? Projekt rozpoczął się wycieczką do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Tam młodzież mogła zobaczyć jak wyglądały gospodarstwa, jak wypiekano chleb czy jak prezentowały się tradycyjne stroje. Odbyły się warsztaty ceramiczne w pracowni „Moja Makutra” w Uhowie, na których uczestnicy stworzyli naczynia, które były wykorzystane podczas inscenizacji weselnej. Furorę zrobiły warsztaty kulinarne, na których młodzież przygotowała tradycyjne potrawy, które były poczęstunkiem na odegranej zabawie weselnej. Przeprowadzono warsztaty tworzenia wianków dawnymi metodami, które później zdobiły głowy druhen. Ponadto było wiele spotkań gdzie uczestnicy projektu ćwiczyli przyznane role, przygotowywali stroje, weselne dekoracje i scenografię. Zakończeniem projektu była inscenizacja wesela z zachowaniem dawnych tradycji i obyczajów. Był tradycyjny przejazd bryczki z nowożeńcami, grajkami i gośćmi weselnymi. Następnie poczęstunek, ognisko i zabawa weselna.

Realizacja projektu pozwoliła uczestnikom cofnąć się w czasie. Świat bardzo szybko pędzi do przodu i ludzie często zapominają o korzeniach i tradycjach. Nadrzędnym celem projektu było, aby w dobie wszechogarniającej globalizacji pokazać to, co stanowi o folklorze i kolorycie polskiej wsi. Wspaniale jest również wtedy, gdy nauka łączy się z przyjemnością. Budując nowe rozwiązania nigdy nie zapominajmy o korzeniach, tradycjach i dziedzictwie kulturowym.

 

(NIE) zapomniane obrzędy i zwyczaje w Uhowie

Wiejski Dom Kultury i Filia Biblioteczna w Uhowie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w projekcie „Zapraszamy do gry – lokalne projekty edukacji kulturowej”realizowanego w ramach projektu Podlaski Pomost Kultury – (NIE) zapomniane obrzędy i zwyczaje”.

Wiodącym tematem będzie obrzęd weselny, tradycje i obyczaje z nim związane. Zaplanowana jest wycieczka do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Ponieważ edukacja w muzeum jest alternatywną formą nauki, gdzie stawia się na interaktywność i naukę przez zabawę oraz odkrywanie przez doświadczenie. Następnie uczestnicy projektu poprzez nawiązywanie kontaktów z mieszkańcami i instytucjami lokalnymi zdobędą więcej informacji na temat tego jak dawniej wyglądały wesela. Na ich podstawie stworzą pomoce, rekwizyty oraz scenariusz inscenizacji, którą przedstawią na zakończeniu projektu. Podczas inscenizacji będzie miał miejsce tradycyjny przejazd bryczki z nowożeńcami, grajkami i gośćmi weselnymi. Odbędą się warsztaty ceramiczne w pracowni „Moja Makutra” Joanny Manoś, na których uczestnicy stworzą naczynia, które będą wykorzystane na inscenizacji weselnej. Warsztaty kulinarne na których uczestnicy przygotują tradycyjne potrawy, które będą poczęstunkiem na odgrywanej zabawie weselnej. Ponadto zostaną przeprowadzone warsztaty tworzenia wianków dawnymi metodami, które również zostaną wykorzystane w trakcie inscenizacji. Realizacja projektu umożliwi 15 osobom w wieku szkolnym do zaprezentowanie siebie i swojego środowiska, zachęci do poznania historii regionu oraz walorów środowiska jakimi dysponuje. Pobudzi wyobraźnie młodzieży i zachęci ich do własnej twórczości. Zaplanowane działania mają uczyć kontaktów interpersonalnych, wzajemnych relacji oraz współdziałania ukierunkowanego na cel.

Zaczynamy od wycieczki do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – już w najbliższą sobotę (14.09.2019 r.). Zapisy u instruktora WDK w Uhowie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie.