Te Deum

 • 20. Festiwal Pieśni Sakralnej “Łapskie Te Deum” odbędzie się 6 października 2018 roku w kościele rzym. – kat. pw. św. Krzyża w Łapach.

  13:00 Chór parafialny przy kościele pw Św. Krzyża w Łapach, dyr. Grzegorz Perkowski

  13:15 Chór parafialny mieszany Tibi Domine przy kościele pw Św. Agnieszki w Goniądzu, dyr. Michał Rajewski

  13:30 Chór parafialny żeński Tibi Domine przy kościele pw Św. Agnieszki w Goniądzu, dyr. Michał Rajewski

  13:45 Chór parafialny przy kościele pw Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach, dyr.Łukasz Kraujutowicz

  14:00 Chór Bazyliki Mniejszej w Sokołach, dyr. Józef Karwowski

  14:15 Zespół wokalny “Omnis mea” z Warszawy, dyr. Michał Rajewski

  14:30 Chór parafii rzymskokatolickiej pw NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie, dyr. Piotr Kamiński

  14:45 Chór Mater Ecclesiae parafii pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku, dyr. Kamil Wróblewski

  Obiad

  16:00 Nagrody. Ogłoszenie wyników.

 • Dom Kultury  w Łapach, Urząd Miejski w Łapach, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Krzyża zapraszają chóry parafialne, chóry inne, zespoły wokalne do wspólnego śpiewania podczas Festiwalu Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum.

  6 października 2018 r., kościół pw. św. Krzyża w Łapach

  ▷ Pobierz REGULAMIN Te Deum 2018 PDF

  ▷ Pobierz KARTĘ UCZESTNICTWA Te Deum .PDF

  Organizatorzy:

  Dom Kultury w Łapach, Urząd Miejski w Łapach
  Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Krzyża
  Domu Kultury w Łapach,

  Biuro Organizacyjne Festiwalu: Dom Kultury w Łapach

  Dyrektor organizacyjny i artystyczny Festiwalu: Grzegorz Perkowski, tel. 513105396

  Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pod patronatem: J.E. Ks. Bp. Janusza Stepnowskiego Biskupa Łomżyńskiego oraz Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży

  I. CEL FESTIWALU

  1. Rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną.
  2. Doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.
  3. Konfrontacja poziomu artystycznego zespołów, wymiana doświadczeń,
  nawiązywanie współpracy między zespołami.
  4. Propagowanie polskiej i obcej twórczości chóralnej różnych epok nawiązującej
  do tematyki sakralnej.
  5. Popularyzowanie współczesnej literatury chóralnej.
  6. Inspirowanie środowiska kompozytorskiego w zakresie twórczości dla amatorskiego ruchu chóralnego.
  7. Propagowanie polskiej pieśni legionowej.

  II. O FESTIWALU

  1. Festiwal ma charakter konkursowy z podziałem na dwie kategorie:
  a) chóry parafialne
  b) chóry pozostałe tzn. chóry, zespoły wokalne dziecięce, młodzieżowe, dorosłych działające samodzielnie lub przy ośrodkach kultury i innych instytucjach

  2. Festiwal Pieśni Sakralnej “Łapskie Te Deum” odbędzie się 6 października 2018 roku w kościele rzym. – kat. pw. św. Krzyża w Łapach.

  3. Plan Festiwalu:

  – Uroczyste otwarcie
  godz. 12.00 – Przesłuchania kategorii
  – przesłuchania kategorii chóry parafialne
  godz. 14.00 – przesłuchania kategorii chóry pozostałe
  godz. 17.00 – koncert Galowy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

  III. NAGRODY

  1. Po dokonaniu oceny jury przyzna następujące nagrody:
  a) nagroda główna (dla najlepszego chóru festiwalu) – Grand-Prix, 4000 zł
  b) nagroda za zajęcie I, (1500 zł), II (1000 zł), i III (500 zł) miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii,
  2. Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.
  3. Nagrody finansowe zostaną pomniejszone o należny podatek 10 %.

  IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Chóry zgłoszone do udziału w festiwalu przygotowują program składający się z dowolnie wybranych utworów o tematyce sakralnej. Dodatkowo wskazane jest aby zespoły wykonały przynajmniej jeden utwór patriotyczny bądź o tematyce legionowej.
  2. W programie dopuszcza się wykonanie utworów z towarzyszeniem instrumentu. Organizator zapewnia instrumenty: pozytyw 4 głosowy oraz elektroniczne pianino do dyspozycji przy prezbiterium, organy 33 głosowe zainstalowane na chórze.
  3. Czas wykonywania programu wynosi maksymalnie ok. 15 min.
  4. Chóry zgłoszone do udziału w festiwalu proszone są o przygotowanie i dostarczenie do Biura Organizacyjnego Festiwalu czytelnych partytur chóralnych na tydzień przed rozpoczęciem festiwalu na adres pocztowy bądź emailem.
  5. Występ chórów będzie oceniać Jury złożone z wybitnych specjalistów – muzyków, chórmistrzów – powołane przez organizatorów.

  6. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest czytelnie (pismem drukowanym) wypełniona karta uczestnictwa i naesłana w terminie 21 września 2018 r. pocztą tradycyjną na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną lub na adres email: tedeum@dklapy.pl

  V. INFORMACJE DODATKOWE W TYM WYŻYWIENIE

  1. Organizator zapewnia odpłatny 1 posiłek w kwocie 7 zł od osoby. Opłata za posiłki musi być dokonana na konto Organizatora do dnia 23 września 2018 r. w tytule prosimy podać nazwę zespołu i ilość posiłków. Dane do przelewu:
  Dom Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy, Bank Millennium 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186.
  2. Prosimy bardzo o precyzyjne podanie ilości posiłków na karcie zgłoszenia i w tytule przelewu. Późniejsze zmiany nie będą uwzględniane.
  3. Na podstawie ilości zgłoszonych zespołów chóralnych będzie opracowany szczegółowy program i przesłany chórom na podany w karcie zgłoszenia adres email wraz z utworami patriotycznymi do wspólnego wykonania w trakcie koncertu galowego.
  4. Zespoły biorące udział w festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa i zestaw materiałów informacyjnych.
  5. Nadesłanie do Biura Organizacyjnego karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji występu chóru (dowolną techniką zapisu) i jej rozpowszechnianie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Festiwalu.
  6. Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące.
  7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości występujących zespołów. Informacja o kwalifikacji zostanie podana do dni na stronie https://dklapy.pl/tedeum
  8. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu festiwalowego.

  Szczegółowych informacji udziela Biuro Festiwalu:
  Dom Kultury w Łapach, ul Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy 857152300, e-mail: tedeum@dklapy.pl, dyrektor: Grzegorz Perkowski

 • ▷ Pobierz KARTĘ UCZESTNICTWA Te Deum .PDF

  Na podstawie ilości zgłoszonych zespołów chóralnych będzie opracowany szczegółowy program i przesłany chórom na podany w karcie zgłoszenia adres e mail wraz z utworami do wspólnego wykonania.

  Zespoły biorące udział w festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa i zestaw materiałów informacyjnych.

  Nadesłanie do Biura Organizacyjnego karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji występu chóru (dowolną techniką zapisu) i jej rozpowszechnianie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Festiwalu.

  Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące.

  Prosimy bardzo o precyzyjne podanie ilości posiłków na karcie zgłoszenia i w tytule przelewu. Późniejsze zmiany nie będą uwzględniane.

  W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości występujących zespołów. Informacja o kwalifikacji zostanie podana  na stronie https://dklapy.pl/tedeum/

  Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu festiwalowego.

  Szczegółowych informacji udziela Biuro Festiwalu:
  Dom Kultury w Łapach, ul Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy 857152300, e-mail: tedeum@dklapy.pl, dyrektor: Grzegorz Perkowski

 • Wyniki Festiwal Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum – 6 października 2018 r.

  Grand Prix

  – Zespół wokalny “Omnis mea” z Warszawy, dyr. Michał Rajewski

  I miejsce

  – Mieszany chór parafialny Tibi Domine przy kościele pw Św. Agnieszki w Goniądzu, dyr. Michał Rajewski

  II miejsce

  – Żeński chór parafialny Tibi Domine przy kościele pw Św. Agnieszki w Goniądzu, dyr. Michał Rajewski

  III miejsce

  – Chór parafialny przy kościele pw Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach, dyr. Łukasz Kraujutowicz

  – Chór Bazyliki Mniejszej w Sokołach, dyr. Józef Karwowski

  – Chór parafii rzymskokatolickiej pw NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie, dyr. Piotr Kamiński

 • Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzednich edycji festiwalu: http://galeria.dklapy.pl/galeria?id_album=64

   

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru