Usługi

Reklama na telebimie.

Zgłaszanie materiałów reklamowych do emisji na naszym ekranie posiada same pozytywne aspekty:
– informacje o Państwa działalności dotrą do większej liczby konsumentów w nowoczesny i efektywny sposób,
– wesprą Państwo działania kulturalne
(w myśl ustawy o działalności kulturalnej oraz §15 Statutu Domu Kultury w Łapach.

Ewentualne dochody z prowadzonej działalności muszą zostać przekazane na cele statutowe instytucji kultury,
– mieszkańcy naszego miasta i nie tylko zapoznają się z ofertą Państwa firmy.

Dom Kultury zaprasza do „PROMOCJA TWOJEJ FIRMY”
na telebimie:
 15 sekund reklamy wyświetlanej co 5 minut przez miesiąc
za 50 złotych netto.

Kampania reklamowa to:
blisko 100 spotów dziennie,
około 3000 w miesiącu,
to Twój wizerunek prezentowany co 5 minut w ciągu 15 sekund przez 1 miesiąc.

Tutaj pobierz formularz zamówienia w formacie .doc

Tutaj pobierz formularz zamówienia w formacie PDF

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: dyrektor@dklapy.pl, lub dostarczyć na adres:
Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19

Nie publikujemy.

Materiałów, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem.

Klient przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści oraz skutki ich opublikowania.

Przygotowanie spotu i wprowadzenie zmian jest kosztem dodatkowym zamawiającego.

Więcej informacji, kontakt: dyrektor@dklapy.pl

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru

Polecamy się kulturalnie!