Wiew sitowia

Wiew sitowia

 • Organizatorem 7. Turnieju Recytatorskiego „Wiew Sitowia” jest Dom Kultury w Łapach.

  POBIERZ REGULAMIN PDF

  Konkurs odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Łapach, ul. J. Matejki 19

  I. Ideą konkursu jest upowszechnianie sztuki żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

  II. 7. Turniej Recytatorski „Wiew Sitowia” jest imprezą skierowaną do uczniów szkół podstawowych i średnich.

  III. Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe;

  • A: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
  • B: uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
  • C: uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych,
  • D: uczniowie szkół średnich

  IV. Uczestnicy biorący udział w 7. Turnieju Recytatorskim ”Wiew Sitowia”, oceniani są przez powołane przez organizatorów Jury.

  V. Każde placówka, szkoła, instytucja ma prawo zgłoszenia 2 uczestników w każdej kategorii.

  VI. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA /zakładka obok, wydrukowanie, zakreślenie zgód, podpisanie i dostarczenie na adres:

  Domu Kultury w Łapach
  ul. J. Matejki 19, 18-100 Łapy
  z dopiskiem „Wiew Sitowia”

  w terminie do 25 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu)

  Wypełniając Kartę Zgłoszenia uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na: a) przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym jest Dom Kultury w Łapach zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.02.101.926 ze zm.) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  VII. Turniej jest imprezą artystyczną i metodyczną. Organizatorzy zapewnią uczestnikom i opiekunom możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Jury.

  VIII. Repertuar uczestników obejmuje:
  – w kategoriach A B C – jeden utwór poetycki lub prozę,
  – w kategorii D – 2 utwory w całości lub fragmentach (utwór poetycki i prozę).
  Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut.

  IX. Tematyka wybranego repertuaru może być dowolna.

  X. Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

  • dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
  • interpretacja utworów;
  • kultura słowa;
  • dykcję;
  • ogólny wyraz artystyczny.

  XI. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury – wszystkich uczestników przeglądu.

  XII. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury.

  Decyzja Jury jest ostateczna.

  Uczestnicy mają prawo zwracania się do Jury o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.

  XIII. Jury wyłoni laureatów w każdej z kategorii oraz przyzna nagrodę Grad Prix 7. Turnieju Recytatorskiego „Wiew Sitowia”

  Laureaci otrzymają nagrody, zaś wszyscy uczestnicy przeglądu pamiątkowe dyplomy.

  XIV. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw do artystycznego wykonania na rzecz Organizatora.

  Przeniesienie praw, o których mowa obejmuje następujące pola eksploatacji: a) utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej; b) utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej; c) zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu; d) rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób; e) umieszczenie zapisu artystycznego wykonania na stronie internetowej Organizatora oraz na kanałach typu YouTube.

  XV. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

  Serdecznie zapraszamy i życzymy interesujących poszukiwań repertuarowych.

  Do zobaczenia w Domu Kultury w Łapach!

 • Planowany termin konkursu: 28 listopada  2019 r. o godz. 10:00
  w Domu Kultury w Łapach.

  Kontakt: Dariusz Gumowski, e mail: kierownik@dklapy.pl

 • PROTOKÓŁ JURY 7. Konkursu Recytatorskiego „Wiew Sitowia”
  28 listopada 2019 roku. Dom Kultury w Łapach

  Jury w składzie: Małgorzata Roszkowska, Marcin Tracikowski, Dariusz Gumowski po wysłuchaniu 43. uczestników konkursu nagrodziło i wyróżniło następujące osoby:

  Kategoria A: uczniowie klas I-III

  I – Julia Płońska

  II – Zuzanna Mironkiewicz

  III – Olga Maria Hryncewicz

  wyróżnienia otrzymali

  Laura Budzisz

  Emilia Kostrowska

  Szymon Żur

  Gabriela Roszkowska

  Kategoria B: uczniowie klas IV-VI

  I – Małgorzata Skrzyniarz

  I – Zofia Karasiewicz

  II – Teresa Stypułkowska

  III – Anna Karpowicz

  wyróżnienia otrzymali:

  Bartłomiej Łopiński

  Aleksandra Piekutowska

  Martyna Jabłonowska

  Kategoria C: uczniowie klas VII-VIII

  2 równorzędne nagrody otrzymały

  Patrycja Karpowicz

  Aleksandra Karasiewicz

  wyróżnienie otrzymała:

  Alicja Kulwicka

  Kategoria D: uczniowie szkół średnich

  I – Hanna Pochodowicz

  II – Gabriela Stypułkowska

  III – Natalia Majewska

  wyróżnienia otrzymały:

  Gabriela Grygoruk

  Julia Płońska

 • Protokół jury rok 2016

  Protokół jury 2017

  Protokół jury 2018

  Protokół jury rok 2019

 • POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA .PDF

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru