Wiew sitowia

 • Organizatorem V Turnieju Recytatorskiego „Wiew sitowia” jest Dom Kultury w Łapach.

  Planowany termin konkursu: 1 grudnia 2017 r. o godz. 10:00
  w Domu Kultury w Łapach.

  1. Ideą przeglądu jest upowszechnianie sztuki żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
  2. IV Turniej Recytatorski „Wiew sitowia” jest imprezą skierowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  3.  Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe;

  – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
  – uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych,
  – uczniowie gimnazjów
  – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  1. Uczestnicy biorący udział w IV Turnieju Recytatorskim ”Wiew sitowia”, oceniani są przez powołane przez organizatorów Jury.
  2. Każde placówka, szkoła, instytucja ma prawo zgłoszenia 3 uczestników  w każdej kategorii.
  3.  Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie  wypełnionej i podpisanej karty uczestnika na adres:
   Domu Kultury w Łapach
   ul. Nowy Rynek 15
   18-100 Łapy
   z dopiskiem „Wiew sitowia”
   w terminie do 13 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu).
  4.  Turniej jest imprezą  artystyczną i metodyczną. Organizatorzy zapewnią uczestnikom i opiekunom możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Jury.
  5.  Repertuar uczestników obejmuje:
   – w kategoriach 1-3 i 4-7- jeden utwór poetycki lub prozę,
   – w kategoriach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 2 utwory w całości lub fragmentach (utwór poetycki i prozę).
   Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut.
  6. Tematyka wybranego repertuaru może być dowolna.
  7.   Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
   –    dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
   –    interpretacja utworów;
   –    kultura słowa;
   –    dykcję;
   –    ogólny wyraz artystyczny.
  8. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury – wszystkich uczestników przeglądu.
  9. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury.
  10. Decyzja Jury jest ostateczna.
  11. Uczestnicy mają prawo zwracania się do Jury o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.
  12. Jury wyłoni laureatów w każdej z kategorii oraz przyzna nagrodę
   Grad Prix IV Turnieju Recytatorskiego „Wiew sitowia”

  Laureaci otrzymają nagrody, zaś wszyscy uczestnicy przeglądu pamiątkowe dyplomy.

  Serdecznie zapraszamy i życzymy interesujących poszukiwań repertuarowych.

  Do zobaczenia w Domu Kultury w Łapach!

 • Planowany termin konkursu: 1 grudnia 2017 r. o godz. 10:00
  w Domu Kultury w Łapach.

  Kontakt: Dariusz Gumowski, email: kierownik@dklapy.pl

 • PROTOKÓŁ JURY

  5. Konkursu Recytatorskiego „Wiew Sitowia”

  1 grudnia 2017 roku.

  Dom Kultury w Łapach

  Jury w składzie: Radosław Zaręba, Adam Karasiewicz, Grzegorz Perkowski, Dariusz Gumowski po wysłuchaniu 56. uczestników konkursu nagrodziło i wyróżniło następujące osoby:

  Kategoria: uczniowie klas I-III

  I – Markowska Maja
  II – Martyna Gerez
  III – Anna Karpowicz
  III – Bartłomiej Pietruczuk

  wyróżnienia:

  Miłosz Truskolaski
  Klaudia Rafałko

  Kategoria: uczniowie klas IV-VII

  I – Paweł Płoński
  II – Miłosz Zatyka
  II – Gabriela Stypułkowska
  III – Oskar Misiewicz
  III – Elisz Fionik

  wyróżnienia:

  Gabriela Perkowska
  Natalia Kulwicka

  Kategoria: uczniowie gimnazjum

  II – Magdalena Porowska
  II – Kamil Sawicki
  III – Hanna Pochodowicz

  wyróżnienie:

  Maria Tarasiuk

  Kategoria: uczniowie ponadgimnazjalnych

  I – Natalia Raciborska
  I – Maciej Czerklański
  II – Artur Duszak
  III – Weronika Łapińska

  wyróżnienie:

  Dawid Bojarczak

 • Protokół jury rok 2016

  Protokół jury 2017

 • karta uczestnika 2017 !test formularza


  Wybierz kategorię:

  Zgłaszany utwór 1


  Zgłaszany utwór 1


  Wyrażam zgodę na publikację występu lub jego fragmentów do celów promocji Festiwalu.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. Nr 133, poz. 833 ze zmianami) w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy. Administratorem danych jest Dom Kultury w Łapach.

  *pola obowiązkowe

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru