Wiew sitowia

Organizatorem 6. Turnieju Recytatorskiego „Wiew Sitowia” jest Dom Kultury w Łapach.

Planowany termin konkursu: 30 listopada  2018 r. o godz. 10:00
w Domu Kultury w Łapach.

 1. Ideą przeglądu jest upowszechnianie sztuki żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
 2. 6. Turniej Recytatorski „Wiew Sitowia” jest imprezą skierowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 3.  Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe;

– uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
– uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych,
– uczniowie gimnazjów
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 1. Uczestnicy biorący udział w 6. Turnieju Recytatorskim ”Wiew Sitowia”, oceniani są przez powołane przez organizatorów Jury.
 2. Każde placówka, szkoła, instytucja ma prawo zgłoszenia 3 uczestników  w każdej kategorii.
 3.  Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie online formularza zakładka obok, wydrukowanie, zakreślenie zgód, podpisanie i dostarczenie na adres:
  Domu Kultury w Łapach
  ul. Nowy Rynek 15
  18-100 Łapy
  z dopiskiem „Wiew Sitowia”
  w terminie do 27 listopada 2018 r.
 4.  Turniej jest imprezą  artystyczną i metodyczną. Organizatorzy zapewnią uczestnikom i opiekunom możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Jury.
 5.  Repertuar uczestników obejmuje:
  – w kategoriach 1-3 i 4-8- jeden utwór poetycki lub prozę,
  – w kategoriach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 2 utwory w całości lub fragmentach (utwór poetycki i prozę).
  Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut.
 6. Tematyka wybranego repertuaru może być dowolna.
 7.   Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
  –    dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
  –    interpretacja utworów;
  –    kultura słowa;
  –    dykcję;
  –    ogólny wyraz artystyczny.
 8. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury – wszystkich uczestników przeglądu.
 9. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury.
 10. Decyzja Jury jest ostateczna.
 11. Uczestnicy mają prawo zwracania się do Jury o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.
 12. Jury wyłoni laureatów w każdej z kategorii oraz przyzna nagrodę
  Grad Prix 6. Turnieju Recytatorskiego „Wiew Sitowia”

Laureaci otrzymają nagrody, zaś wszyscy uczestnicy przeglądu pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie zapraszamy i życzymy interesujących poszukiwań repertuarowych.

Do zobaczenia w Domu Kultury w Łapach!

Planowany termin konkursu: 30 listopada  2018 r. o godz. 10:00
w Domu Kultury w Łapach.

Kontakt: Dariusz Gumowski, email: kierownik@dklapy.pl

PROTOKÓŁ JURY

Jury w składzie: Jakub Jeneralczuk, Małgorzata Roszkowska, Dariusz Gumowski po wysłuchaniu 51. uczestników konkursu, nagrodziło i wyróżniło następujące osoby:

Kategoria: uczniowie klas I-III

I – Olga Hryncewicz
I – Julia Płońska
II – Taisa Fionik
III – Amelia Płońska

wyróżnienia:

Zuzanna Mironkiewicz
Amelia Januszyk
Lena Roszkowska
Anna Łapińska
Gabriela Roszkowska

Kategoria: uczniowie klas IV-VIII

I – Gabriela Stypułkowska
II – Oskar Misiewicz
II – Natalia Tuczyńska
III – Miłosz Zatyka
III – Paweł Płoński

wyróżnienia:

Małgorzata Skrzyniarz
Eliasz Fionik
Teresa Stypułkowska

Kategoria: uczniowie gimnazjum

I – Hanna Pochodowicz
II – Magdalena Porowska
III – Julia Konopko

Kategoria: uczniowie ponadgimnazjalnych

I – Maciej Jabłoński

wyróżnienie:

Aleksandra Zinkiewicz
Hanna Filipiuk
Julia Świerżewska
Aleksandra Baranowska

Okres rejestracji minął

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru