Wiew sitowia

 • Organizatorem 6. Turnieju Recytatorskiego „Wiew Sitowia” jest Dom Kultury w Łapach.

  Planowany termin konkursu: 30 listopada  2018 r. o godz. 10:00
  w Domu Kultury w Łapach.

  1. Ideą przeglądu jest upowszechnianie sztuki żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
  2. 6. Turniej Recytatorski „Wiew Sitowia” jest imprezą skierowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  3.  Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe;

  – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
  – uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych,
  – uczniowie gimnazjów
  – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  1. Uczestnicy biorący udział w 6. Turnieju Recytatorskim ”Wiew Sitowia”, oceniani są przez powołane przez organizatorów Jury.
  2. Każde placówka, szkoła, instytucja ma prawo zgłoszenia 3 uczestników  w każdej kategorii.
  3.  Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie online formularza zakładka obok, wydrukowanie, zakreślenie zgód, podpisanie i dostarczenie na adres:
   Domu Kultury w Łapach
   ul. Nowy Rynek 15
   18-100 Łapy
   z dopiskiem „Wiew Sitowia”
   w terminie do 27 listopada 2018 r.
  4.  Turniej jest imprezą  artystyczną i metodyczną. Organizatorzy zapewnią uczestnikom i opiekunom możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Jury.
  5.  Repertuar uczestników obejmuje:
   – w kategoriach 1-3 i 4-8- jeden utwór poetycki lub prozę,
   – w kategoriach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 2 utwory w całości lub fragmentach (utwór poetycki i prozę).
   Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut.
  6. Tematyka wybranego repertuaru może być dowolna.
  7.   Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
   –    dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
   –    interpretacja utworów;
   –    kultura słowa;
   –    dykcję;
   –    ogólny wyraz artystyczny.
  8. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury – wszystkich uczestników przeglądu.
  9. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury.
  10. Decyzja Jury jest ostateczna.
  11. Uczestnicy mają prawo zwracania się do Jury o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.
  12. Jury wyłoni laureatów w każdej z kategorii oraz przyzna nagrodę
   Grad Prix 6. Turnieju Recytatorskiego „Wiew Sitowia”

  Laureaci otrzymają nagrody, zaś wszyscy uczestnicy przeglądu pamiątkowe dyplomy.

  Serdecznie zapraszamy i życzymy interesujących poszukiwań repertuarowych.

  Do zobaczenia w Domu Kultury w Łapach!

 • Planowany termin konkursu: 30 listopada  2018 r. o godz. 10:00
  w Domu Kultury w Łapach.

  Kontakt: Dariusz Gumowski, email: kierownik@dklapy.pl

 • PROTOKÓŁ JURY

  5. Konkursu Recytatorskiego „Wiew Sitowia”

  1 grudnia 2017 roku.

  Dom Kultury w Łapach

  Jury w składzie: Radosław Zaręba, Adam Karasiewicz, Grzegorz Perkowski, Dariusz Gumowski po wysłuchaniu 56. uczestników konkursu nagrodziło i wyróżniło następujące osoby:

  Kategoria: uczniowie klas I-III

  I – Markowska Maja
  II – Martyna Gerez
  III – Anna Karpowicz
  III – Bartłomiej Pietruczuk

  wyróżnienia:

  Miłosz Truskolaski
  Klaudia Rafałko

  Kategoria: uczniowie klas IV-VII

  I – Paweł Płoński
  II – Miłosz Zatyka
  II – Gabriela Stypułkowska
  III – Oskar Misiewicz
  III – Elisz Fionik

  wyróżnienia:

  Gabriela Perkowska
  Natalia Kulwicka

  Kategoria: uczniowie gimnazjum

  II – Magdalena Porowska
  II – Kamil Sawicki
  III – Hanna Pochodowicz

  wyróżnienie:

  Maria Tarasiuk

  Kategoria: uczniowie ponadgimnazjalnych

  I – Natalia Raciborska
  I – Maciej Czerklański
  II – Artur Duszak
  III – Weronika Łapińska

  wyróżnienie:

  Dawid Bojarczak

 • Protokół jury rok 2016

  Protokół jury 2017

 • Karta uczestnika. Wiew Sitowia 2018

  Na podany adres zostanie wysłana Karta Uczestnika.

  Zgłaszany utwór 1  Zgłaszany utwór 2

  Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://dklapy.pl/polityka. [/acceptance]

  * Wszystkie pola są obowiązkowe. Przycisk .:WYŚLIJ:. aktywny po akceptacji zgód.

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru