Wiew sitowia

 • Organizatorem 6. Turnieju Recytatorskiego „Wiew Sitowia” jest Dom Kultury w Łapach.

  Planowany termin konkursu: 30 listopada  2018 r. o godz. 10:00
  w Domu Kultury w Łapach.

  1. Ideą przeglądu jest upowszechnianie sztuki żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
  2. 6. Turniej Recytatorski „Wiew Sitowia” jest imprezą skierowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  3.  Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe;

  – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
  – uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych,
  – uczniowie gimnazjów
  – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  1. Uczestnicy biorący udział w 6. Turnieju Recytatorskim ”Wiew Sitowia”, oceniani są przez powołane przez organizatorów Jury.
  2. Każde placówka, szkoła, instytucja ma prawo zgłoszenia 3 uczestników  w każdej kategorii.
  3.  Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie online formularza zakładka obok, wydrukowanie, zakreślenie zgód, podpisanie i dostarczenie na adres:
   Domu Kultury w Łapach
   ul. Nowy Rynek 15
   18-100 Łapy
   z dopiskiem „Wiew Sitowia”
   w terminie do 27 listopada 2018 r.
  4.  Turniej jest imprezą  artystyczną i metodyczną. Organizatorzy zapewnią uczestnikom i opiekunom możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Jury.
  5.  Repertuar uczestników obejmuje:
   – w kategoriach 1-3 i 4-8- jeden utwór poetycki lub prozę,
   – w kategoriach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 2 utwory w całości lub fragmentach (utwór poetycki i prozę).
   Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut.
  6. Tematyka wybranego repertuaru może być dowolna.
  7.   Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
   –    dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
   –    interpretacja utworów;
   –    kultura słowa;
   –    dykcję;
   –    ogólny wyraz artystyczny.
  8. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury – wszystkich uczestników przeglądu.
  9. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury.
  10. Decyzja Jury jest ostateczna.
  11. Uczestnicy mają prawo zwracania się do Jury o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.
  12. Jury wyłoni laureatów w każdej z kategorii oraz przyzna nagrodę
   Grad Prix 6. Turnieju Recytatorskiego „Wiew Sitowia”

  Laureaci otrzymają nagrody, zaś wszyscy uczestnicy przeglądu pamiątkowe dyplomy.

  Serdecznie zapraszamy i życzymy interesujących poszukiwań repertuarowych.

  Do zobaczenia w Domu Kultury w Łapach!

 • Planowany termin konkursu: 30 listopada  2018 r. o godz. 10:00
  w Domu Kultury w Łapach.

  Kontakt: Dariusz Gumowski, email: kierownik@dklapy.pl

 • PROTOKÓŁ JURY

  Jury w składzie: Jakub Jeneralczuk, Małgorzata Roszkowska, Dariusz Gumowski po wysłuchaniu 51. uczestników konkursu, nagrodziło i wyróżniło następujące osoby:

  Kategoria: uczniowie klas I-III

  I – Olga Hryncewicz
  I – Julia Płońska
  II – Taisa Fionik
  III – Amelia Płońska

  wyróżnienia:

  Zuzanna Mironkiewicz
  Amelia Januszyk
  Lena Roszkowska
  Anna Łapińska
  Gabriela Roszkowska

  Kategoria: uczniowie klas IV-VIII

  I – Gabriela Stypułkowska
  II – Oskar Misiewicz
  II – Natalia Tuczyńska
  III – Miłosz Zatyka
  III – Paweł Płoński

  wyróżnienia:

  Małgorzata Skrzyniarz
  Eliasz Fionik
  Teresa Stypułkowska

  Kategoria: uczniowie gimnazjum

  I – Hanna Pochodowicz
  II – Magdalena Porowska
  III – Julia Konopko

  Kategoria: uczniowie ponadgimnazjalnych

  I – Maciej Jabłoński

  wyróżnienie:

  Aleksandra Zinkiewicz
  Hanna Filipiuk
  Julia Świerżewska
  Aleksandra Baranowska

 • Protokół jury rok 2016

  Protokół jury 2017

  Protokół jury 2018

 • Okres rejestracji minął

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru