6.Zawody Latawcowe

Binduga 2014 [FOTORELACJA]

Pracownia modelarska DK im. prof. J. Kosackiego ogłasza
6.Zawody Latawcowe

21 wrzesnia 2014 r

tereny nadrzeczne "Binduga" w Łapach

REGULAMIN

Konkurs latawców jest otwarty dla wszystkich chętnych

Zgłoszenia latawców przyjmowane będę bezpośrednio przed rozopczęciem konkursu t.j. 21 września od godziny 14.00 do 15.00

W konkursie będę brały udział latawce wykonane i ozdobione własnoręcznie.

Przewidziane są następujące grupy:

 

RODZINNA: dziecko do 6 lat plus opiekun

MŁODSZA: wiek do 15 lat,

  • 1-latawce płaskie
  • 2-konstrukcje skrzynkowe

STARSZA: wiek powyżej 15 roku życia

  • 1-latawce płaskie
  • 2-konstrukcje skrzynkowe

Kryteria oceny:

konstrukcja latawca, oprawa plastyczna, oryginalność, atrakcyjny lot

Dla pierwszych trzech miejsc organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody
Latawce wykonane z zesatwów gotowych mogą brać udział w zawodach poza konkursem, nie będą oceniane przez jury.

Pozakończeniu konkursu wspólne ognisko

Zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy.

Organizatorem których jest Dom Kultury w Łapach, pracownia modelarska pod kierunkiem Krzysztofa Falkowskiego.