Kontakt

Dom Kultury w Łapach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001 r. Nr 13 poz. 123 z póz. zm.).
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póz. zm.).
niniejszego Statutu

statut-dkLapy.PDF

18-100 Łapy, ul. Główna 8, tel. 504 666 520 ,
mail: sekretariat@dklapy.pl,
NIP 966-05-73-936, godziny otwarcia pn-pt: 8:00-20:00, konto: Bank Millennium 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186

Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://dklapy.pl/polityka/

Pracownicy:

Dyrektor: Wiktoria Wnorowska 857 152 300, mail: w.wnorowska@dklapy.pl

Kierownik: Dariusz Gumowski mob. 513 105 398, mail: d.gumowski@dklapy.pl

Księgowość i kadry:

Katarzyna Łapińska tel. 798 084 819, mail: k.lapinska@dklapy.pl
Bożena Jaworska tel. 504 012 169, mail: b.jaworska@dklapy.pl

Sekretariat:

Kamila Klim tel. 504 666 520, mail: sekretariat@dklapy.pl

Joanna Januszewicz tel. 504 666 520, mail: j.januszewicz@dklapy.pl

Promocja i publikacje:

Informatyk:

Rajmund Brzozowski, tel. 857 152 300, mail: r.brzozowski@dklapy.pl

Pracownia plastyczna, malarstwa i rysunku

Dariusz Gumowski, Małgorzata Roszkowska
mail: d.gumowski@dklapy.pl, m.roszkowska@dklapy.pl

Wiejski Dom Kultury w Łapach Szołajdach

instruktor: Edyta Łapińska
www: WDK Szołajdy,
mob. 791 901 202, mail: e.lapinska@dklapy.pl

Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej

instruktor: Beata Łupińska
www: WDK Płonka Kościelna
mob. 533 336 197, mail: b.lupinska@dklapy.pl

Wiejski Dom Kultury w Uhowie
Uhowo, ul. Kościelna
instruktor: Iwona Kosińska
www: WDK Uhowo,
www.facebook.com/wdk.uhowo
mob. 533 336 192, mail: *** *** ***

Świetlica Wiejska w Bokinach
instruktor:
www: Świetlica Bokiny,
mob. 513 021 678 , mail: *** *** ***

Świetlica Wiejska w Łupiance Starej
Łupianka Stara,
instruktor: Jolanta Idźkowska
www: Świetlica Łupianka Stara,
mob. 533 336 191, mail: ********@dklapy.pl

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru