Baw się razem z nami

Świetlica Wiejska w Łupiance Starej i Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Łupianki Starej zapraszają do wspólnej zabawy podczas festynu

Baw się razem z nami

Dnia 20 czerwca 2018 roku, plac za świetlicą, od godziny 10:00

W programie:

  • zabawy sportowe
  • zabawy i animacje dla dzieci
  • loteria fantowa
  • występy dla dzieci
  • bezpłatny poczęstunek

Baw się razem z znami. Świetlica Łupianka Stara