Dni Kultury Kresowej

4 marca 2016 r, sala DK, godzina 12:00

Spotkanie z Bohdanem Łukaszewiczem.

6 marca 2016 r. kościół pw. Św. Krzyża w Łapach, godzina 12:15

Koncert polonijnego chóru SPOŁEM z Mińska (Białoruś)

2016-kresowa