Nabór konserwatora. Łapy

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko: konserwatora w Domu Kultury w Łapach

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Wykonanie bieżących i okresowych przeglądów urządzeń, instalacji
  i sieci w obiektach Domu Kultury i utrzymanie pomieszczeń w należytym porządku;
 • Wykonanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektów Domu Kultury i placówek podległych (napraw elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, remontowo malarskich, prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu’ naprawy związane
  ze sprzętem Domu Kultury);
 • Obsługa techniczna imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury;
 • Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie zadań i obowiązków służbowych w szczególności: przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz
  przepisów sanitarnych;
 • Prace porządkowe wokół Domu Kultury w Łapach: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów, koszenie trawy;
 • Obsługa elektronarzędzi;
 • Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia;
  Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury.