Szlakiem Orlich Gniazd

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Szlakiem Orlich Gniazd”
Konkurs corocznie organizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Mający na celu prezentację możliwości twórczych dzieci, młodzieży oraz dorosłych w dziedzinie plastyki, wzbudzenie zainteresowania historią i kulturą Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, zachęcenie do poznania piękna szlaku Orlich Gniazd.

Albumy: 2019, 2020