Dla Niepodległej. Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej.

1. Wykonanie wystaw cyklicznych w szkole:

 • – luty – Miejsca Pamięci w Gminie Łapy
 • – marzec – Dynastie: Piastów, Jagiellonów, Królowie Elekcyjni
 • – kwiecień – Ludzie Niepodległości – Piłsudski, Dmowski, Jan Paweł II, Grott-
  Rowecki, Wałęsa, Penderecki
 • – maj – Wielka Emigracja – Mickiewicz, Słowacki, Chopin, Norwid
 • – czerwiec – Regiony Polski – stroje, muzyka, architektura

• czytanie i zapoznanie się z legendami polskimi
• wystawa prac plastycznych
• konkurs znajomości legend
• gazetki ścienne w salach lekcyjnych i na holach szkolnych

2. Wycieczki:

– marzec – Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku, Muzeum Historii  w Białymstoku

– kwiecień – Tykocin – Król na Podlasiu – postać Zygmunta Augusta

– maj – Toruń – zwiedzanie miasta – Muzeum Piernika, Dom Legend Toruńskich

3. Założenie Kroniki Obchodów 100-lecia Niepodległości (wersja papierowa)

4. Inscenizacje, apele i inne uroczystości poświęcone obchodom niepodległości

 • – marzec – grupy rekonstrukcyjne „Ku Niepodległej”
 • – marzec, kwiecień – wizyty studyjne i wyjazdy edukacyjne, konkursy historyczne, patriotyczne
 • – cały rok – apele, inscenizacje, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
 • – projekty edukacyjne
 • – czerwiec – spotkania z ciekawymi ludźmi – świadkami historii
 • – udział dzieci, rodziców, nauczycieli w obchodach rocznic patriotycznych – cykliczne obchody w gminie
 • – spotkania i czczenie miejsc pamięci w naszej okolicy
 • – całoroczna opieka nad miejscem pamięci w Wólce Waniewskiej
  W każdy 11 dzień miesiąca uczniowie przychodzą do szkoły w strojach galowych z kotylionami – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Dyrektor Szkoły Krystyna Mojkowska