OKR eliminacje

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą, skierowaną do szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych z terenu gminy Łapy.
Organizatorem eliminacji miejskich konkursu jest Dom Kultury w Łapach.
Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji: szkolnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich oraz spotkań finałowych.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE SĄ NASTĘPUJĄCE:

  • Przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju; repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
  • Wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia uczestnika.
    Podpisanie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.
  • KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA należy złożyć w sekretariacie Domu Kultury w Łapach ul. Matejki 19 w terminie do 23 kwietnia 2021 r.

Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

TURNIEJ RECYTATORSKI:
TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA:
TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA:
TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ:

Etap miejski 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się

26 kwietnia 2021 r. o godz 9.00 w Dom Kultury w Łapach ul. Matejki 19.

Plakat 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego