Wiew Sitowia 2017

Pobierz Kartę Uczestnika .PDF

Więcej na stronie TU

Organizatorem V Turnieju Recytatorskiego „Wiew sitowia” jest Dom Kultury w Łapach.

Planowany termin konkursu: 1 grudnia 2017 r. o godz. 10:00
w Domu Kultury w Łapach.

 1. Ideą przeglądu jest upowszechnianie sztuki żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
 2. IV Turniej Recytatorski „Wiew sitowia” jest imprezą skierowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 3.  Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe;

– uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
– uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych,
– uczniowie gimnazjów
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 1. Uczestnicy biorący udział w IV Turnieju Recytatorskim ”Wiew sitowia”, oceniani są przez powołane przez organizatorów Jury.
 2. Każde placówka, szkoła, instytucja ma prawo zgłoszenia 3 uczestników  w każdej kategorii.
 3.  Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie  wypełnionej i podpisanej karty uczestnika na adres:
  Domu Kultury w Łapach
  ul. Nowy Rynek 15
  18-100 Łapy
  z dopiskiem „Wiew sitowia”
  w terminie do 13 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu).
 4.  Turniej jest imprezą  artystyczną i metodyczną. Organizatorzy zapewnią uczestnikom i opiekunom możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Jury.
 5.  Repertuar uczestników obejmuje:
  – w kategoriach 1-3 i 4-7- jeden utwór poetycki lub prozę,
  – w kategoriach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 2 utwory w całości lub fragmentach (utwór poetycki i prozę).
  Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut.
 6. Tematyka wybranego repertuaru może być dowolna.
 7.   Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
  –    dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
  –    interpretacja utworów;
  –    kultura słowa;
  –    dykcję;
  –    ogólny wyraz artystyczny.
 8. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury – wszystkich uczestników przeglądu.
 9. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury.
 10. Decyzja Jury jest ostateczna.
 11. Uczestnicy mają prawo zwracania się do Jury o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.
 12. Jury wyłoni laureatów w każdej z kategorii oraz przyzna nagrodę
  Grad Prix IV Turnieju Recytatorskiego „Wiew sitowia”

Laureaci otrzymają nagrody, zaś wszyscy uczestnicy przeglądu pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie zapraszamy i życzymy interesujących poszukiwań repertuarowych.

Do zobaczenia w Domu Kultury w Łapach!