Prezentacja oferty edukacyjnej Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

Dowiedz się jak wygląda studiowanie na konkretnym wydziale, jak przebiega proces rekrutacji, jak rozwijać swoje pasje w kołach naukowych, na czym polega Erasmus+, czego nauczysz się na wymarzonym kierunku i gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu studiów.

5 kwietnia 2023 r. Dom Kultury w Łapach

Prezentacja Wydziału i poszczególnych kierunków studiów
prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku
Politechniki Białostockiej

10:00-10:30 uroczyste rozpoczęcie dnia otwartego
10:35-10:45 architektura krajobrazu
10:45-10:55 modelowanie i zarządzanie informacją o budynku
10.55-11:05 gospodarka przestrzenna
11:05-11:15 budownictwo
11:15-11:25 energetyka cieplna
11:25-11:40 przerwa kawowa
11:45-11:55 biotechnologia
11:55-12:05 inżynieria rolno-spożywcza
12:05-12:15 inżynieria środowiska
12:15-12:25 leśnictwo

Prezentacje Kół Naukowych i poszczególnych kierunków studiów

10:00-14:00 Koła naukowe: Architektury Krajobrazu „Przestrzeń zieleni”, Rysunku i Malarstwa „ARTchitektura”, Biotechnologii “BioTech” i „Helisa, Budownictwa „CON-KRECIK” i “Konstruktor”
Inżynierii Rolno-Spożywczej „ROLKA” i Leśnictwa „Leśników”