Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji

 • 2. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”.

  Termin nadsyłania prac – 19 listopada 2018 r.

  Cele konkursu:

  Pobudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży.
  Poszerzanie wiedzy na temat otaczającego nas krajobrazu naturalnego – rzeki – jako obrazu tworzonego przez działalność pokoleń.

  Kształtowanie świadomości ekologicznej, kulturalnej, historycznej oraz przynależności do tradycji regionu.

  Temat konkursu:

  Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk. Ukazanie różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

  Warunki konkursu:

  Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat. Uczniowie wszystkich typów szkół ( z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), podopieczni placówek wychowania pozaszkolnego, klubów, świetlic, domów kultury.

  Prace oceniane będą w kategoriach: 7 – 10 lat, 11 – 13 lat, 14 – 16 lat, 17 – 19 lat.

  Charakter konkursu indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane.

  Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
  Technika wykonania prac – malarstwo , pastel i inne płaskie techniki barwne ( z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, plastelina, bibuła i elementy roślinne).

  Format prac – A3 ( 297mm x 420 mm ) i A2 ( 420mm x 594mm ).
  Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelnie wypełniona metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon i e-mail instytucji patronującej, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

 • 2018 Regulamin konkursu RZEKA (PDF)

  2018 Karta zgłoszenia do konkursu RZEKA (PDF)

 • Protokół z posiedzenia jury Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

  Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” pod patronatem Burmistrza Łap sporządzony w Łapach dnia 28.10.2017 r.

  Na konkurs wpłynęły 762 prace plastyczne z 103 placówek – szkół, świetlic, domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej m.in. z Zamościa, Kościerzyny, Cieszyna, Olsztyna, Lublina, Białegostoku, Grajewa, Zakopanego, Gdyni, Szczytna, Chojnic, Ełku, Białego Boru, Rybnika, Hajnówki, Częstochowy, Tychów, Makowa Podhalańskiego, Biłgoraja, Rzeszowa, Gdańska, Łap.

  Komisja w składzie:

  1. Wojciech Jarocki – artysta plastyk ,

  2. Katarzyna Lewończuk – Barańczuk – plastyk , Centrum im. Zamenhofa w Białymstoku.

  3. Dariusz Gumowski – plastyk, kierownik merytoryczny, Dom Kultury w Łapach.

  4. Rajmund Brzozowski – instruktor, Dom Kultury w Łapach.

  5. Jerzy Barańczuk – instruktor, Dom Kultury w Łapach.

  6. Ewa Stranc – koordynator konkursu, plastyk, Dom Kultury w Łapach.

  Po obejrzeniu i ocenie prac postanowiło przyznać 25 nagród i 26 wyróżnień oraz 55 kwalifikacji do wystawy.

  Kat. I ( 7 – 10 lat )

  I nagroda – Anastazja Gromadzka ( Szkoła Podst. nr 2 w Hajnówce,)

  I nagroda – Gabriela Grubarek ( GOK w Tokarni).

  II nagroda – Miłosz Lenard ( Osiedlowy Dom Kultury „ Okrąglak” w Zamościu),

  II nagroda – Maja Zdrodowska ( DK w Łapach),

  II nagroda – Magdalena Stec ( MDK w Gorlicach),

  II nagroda – Filip Furdzik ( Zespół Szkolno-Przed. w Woźnikach).

  III nagroda – Piotr Falkowski ( DK w Łapach ),

  III nagroda – Natalia Święs ( MDK w Gorlicach).

  Wyróżnienia:

  – Zuzanna Beńcer ( SP nr 30 w Lublinie),

  – Emilia Łochnicka ( DK w Łapach),

  – Aleksandra Proć ( CK w Łęcznej),

  – Victoria Bogusz ( DK w Łapach),

  – Jakub Świerczek ( SP w Białych Błotach),

  – Wiktoria Drewniak ( CK w Łęcznej),

  – Maja Jeleń ( MDK w Krasnymstawie),

  – Piotr Kozioł ( Pub. SP w Woli Ocieckiej),

  – Magdalena Wołkowicz ( MDK w Gorlicach),

  – Adam Herman ( Prac. Art. „ Kokorynka” w Szczytnie).

  Kwalifikacje do wystawy otrzymali:

  – Marcel Bajda (DK w Łapach),

  – Patryk Karwowski ( Prac. Plast. „ przy Wspólnej” w Bydgoszczy),

  – Blanka Smolińska (CK w Łęcznej),

  – Barbara Wielgat (DK w Łapach),

  – Barbara Łazicka (Zes.Szkół w Jedwabnie),

  – Gabriela Murawska (DK w Łapach),

  – Martyna Antoniak (CK w Łęcznej),

  – Diana Falkowska (DK w Łapach),

  – Marysia Klim (DK w Łapach),

  – Karina Stasiak (CK w Łęcznej),

  – Oliwia Choińska (DK w Łapach),

  – Agata Puckowska (Pub. SP w Ponieczyńskiej Hucie),

  – Natalia Maciosz-Harasim (SP w Nowodworze),

  – Julia Pilawska (DK w Łapach),

  – Maja Pruszyńska (DK w Łapach),

  – Weronika Ujma (SP nr 46 w Częstochowie),

  – Zuzanna Piskórz ( Z. Szkół Spec. w Siemiatyczach),

  – Kamila Stępniak (Zes. Szkol.-Przedsz. W Libuszy),

  – Ania Łapińska (DK w Łapach),

  – Gabriela Pękała (DK w Łapach),

  – Mateusz Tyl (Zes. Szkol. – Przed. w Woźnikach)

  – Magdalena Wiktor (Zes. Szkol. – Przed. W Woźnikach),

  – Aleksandra Piekutowska (DK w Łapach),

  – Dominika Jamiołkowska (DK w Łapach).

  Kat. 11 – 13 lat:

  I nagroda – Zuzanna Kłosko (DK w Łapach),

  I nagroda – Miłosz Paluch (MDK w Gorlicach).

  II nagroda – Aleksandra Pankowska (SP nr 53 w Częstochowie),

  II nagroda – Gabriela Gąsowska (DK w Łapach).

  III nagroda – Kamil Łupiński ( SP nr 1 w Łapach),

  III nagroda – Judyta Kuduk ( ODK „Okrąglak” w Zamościu”.

  Wyróżnienia:

  – Klaudia Jastrzębska (DK w Łapach),

  – Natalia Misztal (Stowarzyszenie „ Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu”),

  – Zuzanna Zajączek (DK w Łapach),

  – Agnieszka Jabłonowska (DK w Łapach),

  – Magdalena Maleszko (DK w Łapach),

  – Patrycja Weinaldt (WDK Swornegacie),

  – Daria Zdrodowska (DK w Łapach),

  – Paulina Jeżewska (WDK Swornegacie).

  Kwalifikacje do wystawy otrzymali:

  – Filip Staszek (SP nr 30 w Lublinie),

  – Oskar Bogdol (MGOK w Kietrzu),

  – Julia Podsiadło (SP nr 53 w Częstochowie),

  – Michał Kaletka (SP nr 30 w Lublinie),

  – Milena Wiater (SP nr 5 w Rzeszowie),

  – Hanna Wielgat (DK w Łapach),

  – Klaudia Kamińska (DK w Łapach),

  – Nikola Dudek ( MDK W Biłgoraju),

  – Wiktoria Rybeczka (MGOK w Kietrzu),

  – Izabela Kamińska (DK w Łapach),

  – Aleksandra Stradałowicz (DK w Łapach),

  – Kacper Wilk (SP nr 30 w Lublinie),

  – Wiktoria Wilk (SP nr 53 w Częstochowie),

  – Dawid Olszewski (SP nr 53 w Częstochowie),

  – Urszula Gostomczyk (WDK Swornegacie),

  – Anna Jamiołkowska (DK w Łapach),

  – Hanna Kawalec (St. „ Drukarnia…” w Zamościu),

  – Emily Serwin (DK w Łapach),

  – Aleksandra Dudek (SP nr 53 w Częstochowie).

  Kat. 14 – 16 lat

  I nagroda – Natalia Wojewódzka (DK w Łapach),

  I nagroda – Paulina Janik ( MDK w Rybniku, prac. Creatio).

  II nagroda – Agata Żelazny (MDK w Rybniku, prac. Creatio),

  II nagroda – Karolina Kaczor (MDK Biłgoraj).

  III Sylwia Pleszewska (MDK w Rybniku, prac Creatio),

  III Gabriela Turczyniak ((MDK w Biłgoraju).

  Wyróżnienia:

  – Hanna Pochodowicz (DK w Łapach),

  – Julia Onopa (DK w Łapach),

  – Martyna Michalik (MDK w Rybniku, prac. Greatio),

  – Lesia Savczuk (SP 2 w Białym Borze),

  – Magdalena Sowa (Stow. Drukarnia Wyobraźni w Zamościu).

  Kwalifikacje do wystawy otrzymali:

  – Patrycja Falkowska (DK w Łapach),

  – Anna Szyndrowska (SP nr 1 w Lwówku Śląskim),

  – Wiktoria Zasępa (SP nr 53 w Częstochowie),

  – Julia Płońska (DK w Łapach),

  – Klara Kaczmarczyk (MDK w Rybniku, prac Creatio)

  – Waleria Morska (Zes. Szkół. Komunikacji w Poznaniu)

  – Patrycja Przygoda (SP nr 53 w Częstochowie),

  – Roksana Maziarz (ZSK XXXII LO w Poznaniu),

  – Piotr Kwiatkowski (Prac. Plast „ przy Wspólnej” w Bydgoszczy),

  – Ewelina Gostomczyk (WDK Swornegacie).

  Kat. 17 – 19 lat

  I nagroda – Kinga Byrska (I LO w Wadowicach),

  I nagroda – Marlena Kostrzewa (MDK w Rybniku prac. Gira),

  I nagroda – Karolina Zielonka ( MDK w Rybniku prac. Creatio).

  II nagroda – Zuzanna Dworakowska ( DK w Łapach).

  III nagroda – Michaela Sigmanska (WDK Ogorzeliny).

  Wyróżnienia:

  – Norbert Jusiak (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublinie),

  – Ewa Szreder (MDK w Rybniku, prac. Creatio),

  – Bartłomiej Harnasz (MDK w Rybniku, prac. Creatio).

  Kwalifikacja do wystawy:

  – Aleksander Kristof (MDK w Rybniku, prac. Creatio).

  Jury podkreśla wysoki poziom prac, pomysły i warsztat twórczy młodych plastyków. Dziękuje także opiekunom artystycznym za zaangażowanie w przygotowanie dzieł na konkurs.

  Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi dnia 19 listopada 2017 r. ( niedziela) o godz. 16.00 w Domu Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15.

 • Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wręczenia nagród i otwarcia wystawy.

  Wernisaż Konkursu Rzeka… 2017

   

   

 

 

 

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru