TALENTY

talenty 2011 Dom Kultury w Łapach serdecznie zaprasza wychowanków Państwa instytucji do udziału w imprezie:
Prezentacje artystyczne szkół i przedszkoli Gminy Łapy
TALENTY

miejsce: Park i scena przed DK Łapy

czas: 3 czerwca 2011, początek godz. 10.00

Preferowane formy widowiskowe typu:

zespoły taneczne, piosenka, kabaret, happening, itp

Prezentacje nie mają charakteru konkursowego.

Czas prezentacji jednej szkoły na scenie: do 20 minut /maksymalny czas przygotowania na scenie 10 minut

Istnieje możliwość prezentacji szkoły poza sceną, na terenie Parku w formie np. plenerowej wystawy prac plastycznych.

Uczestnicząca szkoła otrzymuje pamiątkowy dyplom a występujący drobne upominki.

Szczegółowe informacje: tel. 85 715 23 00

Dokładnie wypełnione karty zgłoszenia prosimy dostarczyć do Domu Kultury w Łapach do dnia 1 czerwca 2011 r.