Wielki Zlot Małych Fiatów.

Wielki Zlot Małych Fiatów22 września 2013 r.

Wielki Zlot Małych Fiatów

Plac przed Domem Kultury w Łapach

Plenerowa wystawa „Mały Fiat”

 13.00 – 14.00 Rejestracja uczestników
14.00 – Rozpoczęcie, powitanie, przedstawienie uczestników (prezentacja), współorganizatorów, sponsorów.
14.10 – 15.00 Parada Małych Fiatów ulicami miasta. (zgodnie z załączoną mapką)
ok. 15.00 powrót na plac
15.00  Konkursy:
1. (scena) Konkurs (I) wiedzy o „Małym Fiacie” (dla właścicieli fiatów)
2. (przed sceną) Konkurs(II) „Wyjazd na wczasy – pakowanie bagaży na czas”
3. (parking) Konkurs (III)„Wyścig – najwolniejsza jazda” /odcinek 10 metrów
4. (scena) Konkurs (IV) wiedzy o „Małym Fiacie” (dla publiczności)
5. (scena ) Rozstrzygnięcie  konkursów „Najstarszy Fiat”(V)
 i „Największy przebieg” (VI)
6. (scena) Konkurs  (VII) „Awaria – pompowanie koła na czas” (dla wszystkich)
7. (scena) Rozstrzygnięcie konkursu (VIII) publiczności „Najfajniejszy Fiat”
8. (parking) Konkurs (IX) „Pchanie do CPN” (odcinek 10 metrów)
9. (parking) Konkurs (X) „Zaparkować, jak to łatwo powiedzieć”

Wręczenie wszystkim uczestnikom pamiątkowych dyplomów, pożegnanie.
Ok. 17.30 Zakończenie imprezy

Karty zgłoszenia: https://dklapy.pl/rejestr-malucha.php