Logo Dom Kultury w Łapach

1. ŁAPSKA AKADEMIA WOKALNA

łapska akademia [ FOTORELACJA ]

Jury konkursu w składzie:

Barbara Maj- przewodnicząca, wokalistka, kompozytorka, członkini kabaretu Widelec, artystka kabaretowa,

Sylwester Trojanowski- nauczyciel śpiewu, muzyk, prezes stowarzyszenia "Towarzystwo Aktywności Kulturalnej",

Mariusz Perkowski- nauczyciel śpiewu, muzyk, prezes fundacji "Pro Anima"

 

Kategoria pierwsza

 • 1. miejsce Zuzanna Tarantowicz
 • 2. miejsce Mateusz Leopold
 • 3. Aleksandra Karasiewicz Jakub Onopa

wyróżnienia

Stanisław Mościcki, Oskar Misiewicz, Michał Brzozowski

Kategoria druga

 • 1. miejsce Gabriela Stypułkowska
 • 2. miejsce Natalia Weronika Wojewódzka

Kategoria trzecia

 • 1. miejsce Łukasz Kamiński
 • 2. miejsce Katarzyna Bagińska
 • 3. Zuzanna Dworakowska

wyróżnienia

Angelika Sieminiuk
Karolina Więcko
Izabela Gąsowska

Kategoria czwarta

 • 1. miejsce Katarzyna Taszarek
 • 2. miejsce Marcelina Cimoch
 • 3. Aleksandra Bujno

wyróżnienie Marlena Śliwonik

Nagroda specjalna:  Agata Chwaszczewska

Gratulujemy.

Cele konkursu:

Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów – wokalistów, zespołów wokalno-instrumentalnych.
Promocja twórczości dzieci i młodzieży.
Promocja twórczości nauczycieli i instruktorów.

Uczestnicy:

GRUPA I . Przedszkola (4-6 lat)
GRUPA II. Szkoły podstawowe – klasy I – III (7 – 9 lat)
GRUPA III. Szkoły podstawowe – klasy IV – VI (10-12 lat)
GRUPA IV. Gimnazja (13 – 16 lat)
GRUPA V. Szkoły ponadgimnazjalne (17 – 19 lat)

Konkurs odbywa się z podziałem na kategorie we wszystkich grupach:

soliści-wokaliści,
zespoły wokalne,
zespoły wokalno-instrumentalne.

Uczestnik konkursu wykonuje dwa utwory muzyczne o tematyce dowolnej. Uczestnicy GRUPY I wykonują jeden utwór. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji prezentacji 1 utworu.

Jury festiwalu powołują organizatorzy.

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia i kartę akredytacji (wraz z kopią potwierdzenia wpłaty) należy przesłać do dnia 19 października 2012 roku na adres:

DOM KULTURY W ŁAPACH
Ul. NOWY RYNEK 15
18-100 ŁAPY

z dopiskiem Łapska Akademia Wokalna

Kryteria oceny:

Jury oceniać będzie:

– dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych,
– muzykalność
– indywidualność artystyczną,
– poziom warsztatu wykonawczego,
– ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody i wyróżnienia we wszystkich grupach i kategoriach oraz nagrodę GRAND PRIX.
Nagrodę specjalną za utwór autorski uczestnika (utwór autorski rozumiany jako: tekst i muzyka lub tylko muzyka skomponowana przez uczestnika, instruktora lub nauczyciela)

 Uczestnicy konkursu zapewniają podkład instrumentalny (np. akompaniament nauczyciela na pianinie lub inny) bądź nagrany na płytach CD (w formacie audio na płycie CD-R), bądź śpiewają a’capella.

 Organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy, wzmacniacz basowy i gitarowy, mikrofony

Przepisy ogólne:

1. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.
2. Uczestnikowi niepełnoletniemu towarzyszy opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).
3. Uczestnicy I ŁAPSKIEJ AKADEMII WOKALNEJ pokrywają koszty akredytacji w wysokości:
a) solista, opiekun 20 zł od osoby,
b) zespół, opiekun 10 zł od osoby.
4. Organizator zapewnia jeden posiłek.
5. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Domu Kultury w Łapach informacji osobowych zawartych w formularzu karty zgłoszenia i karty akredytacji.
6. Uczestnicy zezwalają na rejestrację festiwalu na wszelkich dostępnych nośnikach i prezentację zgromadzonego materiału w celach marketingowych festiwalu.
7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Szczegółowe informacje: Dom Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, tel/fax: 85 715 23 00, www.dklapy.pl