akcje

 • Terminy

  Akcja FERIE 2018 w Domu Kultury 22.01-2.02.2018 r.

  Akcja LATO 2018 w Domu Kultury 9-20 lipca 2018 r.

  Zapewniamy zorganizowany wypoczynek pod okiem instruktorów Domu Kultury. Proponujemy zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, muzyczne, modelarskie także gry i zabawy. Zawsze ciekawe i różnorodne zajęcia oraz wycieczki autokarowe.

  fajne ferie
  2018 Fajne Ferie w Domu Kultury

  ☃ Tutaj fotorelacja Fajne Ferie 2018 r

  Tutaj zobacz FOTORELACJE z dotychczasowych akcji

  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Aby zapisać  dziecko na zajęcia wypełnij FORMULARZ zgłoszenia (zakładka w górze artykułu) i ureguluj w ciągu 7 dni  płatność w kasie

  Łapy, Nowy Rynek 15, w godzinach 9:00-18:00.

  Koszt uczestnictwa

  Akcja FERIE: 90 PLN

  Artystyczne Lato: 90 PLN

  Zapisy wyłącznie przez FORMULARZ online

  Na FERIE zapisy przyjmujemy od 3 stycznia 2018 r., od godziny 9:00 rano, do wyczerpania miejsc.

  Na LATO zapisy przyjmujemy od 15 czerwca 2018 r., od godziny 9:00 rano, do wyczerpania miejsc.

   

 • 🃏

  1.  Organizatorem FERII jest Dom Kultury w Łapach.
  2. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, klas 1-7 Szkoły Podstawowej
  3. Zapisy wyłącznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny na stronie https://dklapy.pl/akcje/ w zakładce  FORMULARZ »
  4. Uczestnictwo jest gwarantowane po dokonaniu opłaty w kasie Domu Kultury, wypełnieniu i podpisaniu przez opiekuna Deklaracji Uczestnictwa, w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia.
   W przypadku braku opłaty, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników a zapisane zostaje kolejne dziecko z listy rezerwowej.
  5. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje limit 40 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
  6. Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów na obiektach Domu Kultury w godzinach od 10:00 do 14:00., oprócz wycieczek.
  7. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w terminach ustalonych w ofercie.
  8. Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom
   opiekunów prowadzących zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.
  9. Uczestnikom zabrania się: zażywania środków odurzających, używania wulgaryzmów, oddalania się z miejsca trwania zajęć bez zgody opiekunów, stosowania przemocy wobec innych.
  10. Za szkody materialnie wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie.
  11. Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy i pieniądze zgubione lub
   utracone przez dziecko.
  12. Dom Kultury nie zapewnia wyżywienia.
  13. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę
   dziecka do placówki i z powrotem.
  14. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice lub opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie w Formularzu Zgłoszenia.
  15. W Deklaracji Uczestnictwa rodzice lub opiekunowie mają obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach i problemach zdrowotnych dziecka.
  16. Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w zajęciach bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
  17. Opłata nie może ona zostać przepisana na innego uczestnika.

 • Przypominamy, że dysponujemy ograniczoną ilością miejsc. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

  Do udziału w akcji FERIE 2018 w Domu Kultury można zapisać dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej, WYŁĄCZNIE poprzez formularz niżej. Formularz wypełniamy ONLINE.

  Formularz dostępny będzie od 15 czerwca 2018 r., od godziny 9:00 rano. [♻️ Odśwież stronę klawisz F5]
  Po wysłaniu formularza, proszę sprawdzić pocztę e mail.


  !Możesz zapisać uczestnika tylko na listę rezerwową na 15 pozycji.

  Formularz zgłoszenia uczestnika Akcji Lato 2018

  Dane opiekuna:
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15,
  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@dklapy.pl,
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji i realizacji Akcji Lato i przechowywane w tym okresie,
  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  * Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję Regulamin Uczestnictwa.
  * Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczkach organizowanych przez Dom Kultury w ramach Akcji Lato.
  * Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych, w celu realizacji Akcji Lato.

  * Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze powrotnej do domu, oraz za ewentualne szkody spowodowane przez moje dziecko.
  *Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.

  Dane uczestnika:
  *
  *
  *

  * Pola obowiązkowe. Przycisk Wyślij aktywny po akceptacji zgód   

 •  

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru