akcje

 • Terminy

  Akcja FERIE w Domu Kultury od 20 do 31 stycznia 2020 r.

  Zapewniamy zorganizowany wypoczynek pod okiem instruktorów Domu Kultury. Proponujemy zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, muzyczne, modelarskie także gry i zabawy. Zawsze ciekawe i różnorodne zajęcia oraz wycieczki autokarowe.

  Tutaj zobacz FOTORELACJE z dotychczasowych AKCJI

  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Aby zapisać  dziecko na zajęcia wypełnij FORMULARZ zgłoszenia (zakładka w górze artykułu) i ureguluj w ciągu 4 dni  płatność w kasie Łapy, Matejki 19, w godzinach 9:00-16:00 (budynek gimnazjum piętro 2).

  Koszt uczestnictwa w AKCJI

  Artystyczne FERIE: 100 PLN

  Artystyczne Lato: wkrótce

  Zapisy wyłącznie przez FORMULARZ online

  Na FERIE zapisy przyjmujemy od 9 stycznia 2020 r., od godziny 9:00 rano, do wyczerpania miejsc.

  Na LATO zapisy przyjmujemy od wkrótce., od godziny 9:00 rano, do wyczerpania miejsc.

 • 🔖

  1. Organizatorem FERII jest Dom Kultury w Łapach.
  2. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, klas 1-8.
  3. Zapisy wyłącznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny na stronie https://dkLapy.PL/akcje/ w zakładce FORMULARZ ZGŁOSZENIA
  4. Uczestnictwo jest gwarantowane po dokonaniu opłaty w kasie Domu Kultury, wypełnieniu i podpisaniu przez opiekuna KARTY UCZESTNIKA, w ciągu czterech dni od daty zgłoszenia.W przypadku braku opłaty, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników a zapisanezostaje kolejne dziecko z listy rezerwowej.
  5. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje limit 40 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
  6. Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów na obiektach Domu Kultury w godzinach od 10:00 do 14:00., oprócz wycieczek.
  7. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w terminach ustalonych w ofercie.
  8. Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom opiekunów prowadzących zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.
  9. Uczestnikom zabrania się: zażywania środków odurzających, używania wulgaryzmów, oddalania się z miejsca trwania zajęć bez zgody opiekunów, stosowania przemocy wobec innych. W przypadku nie zastosowania się uczestnika do w/w wymogów organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia dziecka z listy uczestników FERII bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
  10. Za szkody materialnie wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie.
  11. Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy i pieniądze zgubione lub utracone przez dziecko.
  12. Dom Kultury nie zapewnia wyżywienia.
  13. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
  14. W przypadku braku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice lub opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie w KARCIE UCZESTNIKA.
  15. W KARCIE UCZESTNIKA rodzice lub opiekunowie mają obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach i problemach zdrowotnych dziecka.
  16. Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w zajęciach bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
  17. Opłata nie może ona zostać przepisana na innego uczestnika.
  18. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach z siedzibą przy ul. Matejki 19, pełna informacja nt polityki prywatności dostępna na stronie https://dklapy.pl/polityka/

 • Ze względu na dbanie o jakość usług dysponujemy ograniczoną ilością miejsc (40). Decydująca jest kolejność zgłoszeń.

  Do udziału w akcji FERIE w Domu Kultury można zapisać dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej, WYŁĄCZNIE poprzez formularz. Formularz wypełniamy ONLINE.

  Formularz był dostępny
  od 9 stycznia 2019 r. od godziny 9:00.
  LISTA PEŁNA

  Dziękujemy za skorzystanie z formularza.

 •  

  program ferie domu kultury

 • GALERIA ZDJĘĆ 

  2020 Artystyczne Ferie w Domu Kultury. Łapy

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru