Wypoczynek

Organizatorem Akcji Ferie w Domu Kultury  jest Dom Kultury w Łapach.

Akcja Lato w Domu Kultury

 • turnus 1 w okresie: 1-5 lipca 2024 r.
 • turnus 2 w okresie: 8-12 lipca 2024 r.

Zapewniamy zorganizowany wypoczynek pod okiem instruktorów Domu Kultury. Proponujemy zajęcia artystyczne i sportowe także gry i zabawy w godzinach od 10:00 do 14:00. Zawsze ciekawe i różnorodne zajęcia oraz wycieczkę autokarową.

Treść Regulaminu LATO 2024, wzory dokumentów do uzupełnienia, inne niezbędne informacje do pobrania w linku poniżej:

■ Regulamin Ferie 2024

■  2024-karta-kwalifikacyjna-uczestnika-wypoczynku.pdf

■  2024-zgoda-samodzielny-powrot.pdf

■  Instrukcja wypełniania Karty Uczestnika

■  Oświadczenie jedyny opiekun

■  Zgoda na wizerunek

Liczba miejsc: ograniczona (30 osób/turnus), decyduje kolejność zgłoszeń.
Cena: Jeden turnus cena; 250 zł

Aby zapisać dziecko na zajęcia wypełnij FORMULARZ zgłoszenia (zakładka obok)

Zapisy wyłącznie przez FORMULARZ (dostępny online w terminach:)

na I turnus odbędą się 17 czerwca 2024 r. o godz. 9:00
na II turnus odbędą się 17 czerwca 2024 r. o godz. 17:00

Zarządzenie. Regulamin  Akcja LATO 2024

Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, klas 1-8 Szkoły Podstawowej.

Zapisy wyłącznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny na stronie https://dklapy.pl/akcje/ w zakładce  FORMULARZ »

Akcja Ferie trwa w czasie:

turnus 1 w okresie: 1-5 lipca 2024 r.
turnus 2 w okresie: 8-12 lipca 2024 r.

Uczestnictwo jest gwarantowane: po dokonaniu opłaty w wysokości 250 zł brutto ( płatne w kasie Domu Kultury w Łapach lub przelewem na konto: 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186), wypełnieniu i podpisaniu przez opiekuna karty kwalifikacyjnej uczestnika oraz zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. W przypadku braku opłaty, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników a zapisane zostaje kolejne dziecko z listy rezerwowej.

Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje limit 30 miejsc na jeden turnus, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów na obiektach Domu Kultury w godzinach od 10:00 do 14:00., oprócz wycieczek.

Osoba zapisana na jeden turnus półkolonii może brać udział w kolejnych turnusach tylko w przypadku wolnego miejsca na liście uczestników.

Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w terminach ustalonych w ofercie.

W przypadku braku opłaty, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników a zapisane zostaje kolejne dziecko z listy rezerwowej.

Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom opiekunów prowadzących zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.

Uczestnicy półkolonii zostają objęci przez Organizatora ubezpieczeniem NNW.

Uczestnikom zabrania się: zażywania środków odurzających, używania wulgaryzmów, oddalania się z miejsca trwania zajęć bez zgody opiekunów, stosowania przemocy wobec innych.

Za szkody materialnie wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie.

Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy i pieniądze zgubione lub utracone przez dziecko.

Dom Kultury nie zapewnia wyżywienia. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dziecku jedzenia, picia, odpowiedniego ubrania stosownego do warunków atmosferycznych i przewidzianych zajęć.

Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.

W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice lub opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika.

W Karcie Kwalifikacyjnej rodzice lub opiekunowie mają obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach i problemach zdrowotnych dziecka.

Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w zajęciach bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

Opłata nie może ona zostać przepisana na innego uczestnika.

Udział w półkoloniach jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS, w półkoloniach mogą wziąć udział uczestnicy bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

Uczestnicy oraz kadra wypoczynku powinni przestrzegać ogólnych zasad higieny, takich jak: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, ust i nosa, niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

Zaleca się częste wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia oraz regularne czyszczenie z użyciem wody i detergentów infrastruktury obiektu i sprzętów wykorzystywanych podczas zajęć.

Zaleca się wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub wydzielenia miejsca, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej.

☷ Formularz ten dostępny będzie zgodnie z terminem publikacji.

Dziękujemy za zaufanie. Informację do osób zakwalifikowanych doślemy sms-em.

Przypominamy, że dysponujemy ograniczoną ilością miejsc (30). Decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Nie widzisz formularza  [ Odśwież stronę klawisz F5], lub sprawdź termin dostępności. Formularz wypełniamy ONLINE

Harmonogram publikacji aktywnych formularzy:

1. turnus start: 17 czerwca 2024 r. godzina 9:00 (lista zamknięta)
2. turnus start: 17 czerwca 2024 r. godzina 17:00 (lista zamknięta)

Roztańczone Lato  start: 19 czerwca 2024 r. godzina 9:00. (lista zamknięta)
Folklorystyczne Lato start: 1 sierpnia 2024 r. godzina 9:00.

Po wysłaniu formularza, proszę sprawdzić pocztę e mail  kilka (naście/dziesiąt;) minut. W przypadku problemów tel. 513 633 040

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach tanecznych dzieci w wieku 6-10 lat.

Zajęcia odbędą się od 15 do 17 lipca 2024 r.

Zapisy online przez formularz w zakładce obok.
Data publikacji formularza to 19 czerwca 2024 r. godzina 9:00.
Ilość miejsc ograniczona (30), koszt uczestnictwa 85 złotych.

■  Regulamin-Roztańczone-Lato 2024

■  2024-karta-kwalifikacyjna-uczestnika-roztanczone.pdf

■  2024-zgoda-wizerunek-roztanczone.pdf

Ważne informacje:

 • Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 24 czerwca do godz. 15:30
 • osobiście do pokoju nr 203 i dokonać opłaty za warsztaty w kasie Domu Kultury
 • przesłać zeskanowaną kartę na adres mailowy: j.przygorska@dklapy.pl, Do karty wysyłanej elektronicznie należy dołączyć potwierdzenie opłaty za warsztaty (85 ZŁ ). Numer konta: 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186, (w tytule przelewu należy wpisać: warsztaty_imię i nazwisko)

Zapraszamy do udziału w warsztatach taneczno – wokalnych dla młodzieży w wieku 13 – 19 lat realizowanych w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura !

Organizatorami są Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku oraz Dom Kultury w Łapach.

Warsztaty odbywać się będą w Domu Kultury w Łapach oraz w Centrum Folkloru Polskiego w Karolinie ( jeden dzień ) w sierpniu 2024 r. Składały się będą z następujących wydarzeń:

 • 6 godzin warsztatów wokalnych w terminie 12 – 16 sierpnia ( dokładne daty i godziny podamy już wkrótce ) prowadzonych przez zespół “Kolej na Łapianki”
 • 10 godzin warsztatów tanecznych w terminie 19 – 23 sierpnia ( dokładne daty i godziny podamy już wkrótce ) prowadzonych przez Oksanę Prus: choreograf, instruktor, reżyser, organizator warsztatów tanecznych i wydarzeń kulturalno-edukacyjnych.
 • wyjazd do Centrum Folkloru Polskiego w Karolinie. W ramach wyjazdu młodzież weźmie udział w programie edukacyjnym, podczas którego przewidziane jest między innymi zwiedzanie muzeum „Centrum Folkloru Karolin”oraz warsztaty taneczne z artystami “Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze” ( dokładną datę oraz godzinę wyjazdu i powrotu podamy już wkrótce )
 • projekcja materiału filmowego na sali widowiskowej Domu Kultury w Łapach, na którą zaproszeni zostaną uczestnicy projektu, Młodzieżowa Rada Miejska oraz zainteresowani mieszkańcy gminy Łapy – wstęp ogólnodostępny – 4 września 2024

W przypadku większej ilości chętnych decydują:

 • osiągnięcia wokalne, taneczne
 • kolejność zgłoszeń

Zapisy online przez formularz w zakładce obok.
Data publikacji formularza to 1 sierpnia 2024 r. godzina 9:00.
Ilość miejsc ograniczona 20 osób, Warsztaty bezpłatne.

Wymagane pliki: Zgoda na publikację wizerunku

logotyp film konesera

Zapraszamy miłośników literatury fantasy i dobrego filmu na nocne spotkanie z trylogią Tolkiena.

Wieczorami 23, 24, 25 sierpnia 2024 r. od godziny 19:00 projekcje filmowe związane z „Trzy Pierścienie dla królów elfów pod otwartym niebem, Siedem dla władców krasnali w ich kamiennych pałacach, Dziewięć dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych, Jeden dla Władcy Ciemności na czarnym tronie W Krainie Mordor, gdzie zaległy cienie, Jeden, by wszystkimi rządzić, Jeden, by wszystkie odnaleźć, Jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać ”

Wstęp wolny. Cykl Film Konesera