akcje

 • Terminy

  Akcja LATO 2019 w Domu Kultury 1-12  lipca 2019 r.

  Zapewniamy zorganizowany wypoczynek pod okiem instruktorów Domu Kultury. Proponujemy zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, muzyczne, modelarskie także gry i zabawy. Zawsze ciekawe i różnorodne zajęcia oraz wycieczki autokarowe.

  fajne ferie
  2018 Fajne Ferie w Domu Kultury

  Galeria zdjęć. Artystyczne Lato w Domu Kultury w Łapach

  Tutaj zobacz FOTORELACJE z dotychczasowych akcji

  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Aby zapisać  dziecko na zajęcia wypełnij FORMULARZ zgłoszenia (zakładka w górze artykułu) i ureguluj w ciągu 4 dni  płatność w kasie Łapy, Matejki 19, w godzinach 9:00-16:00 (budynek gimnazjum piętro 2).

  Koszt uczestnictwa w AKCJI

  Artystyczne FERIE: wkrótce

  Artystyczne Lato: 100 PLN

  Zapisy wyłącznie przez FORMULARZ online

  Na FERIE zapisy przyjmujemy od wkrótce, od godziny 9:00 rano, do wyczerpania miejsc.

  Na LATO zapisy przyjmujemy od 19 czerwca 2019 r., od godziny 9:00 rano, do wyczerpania miejsc.

 • 🔖

   1. Organizatorem AKCJI FERIE jest Dom Kultury w Łapach.
   2. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, klas 1-7.
   3. Zapisy wyłącznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny na stronie https://dklapy.pl/akcje/ w zakładce FORMULARZ ZGŁOSZENIA
   4. Uczestnictwo jest gwarantowane po dokonaniu opłaty w kasie Domu Kultury, wypełnieniu i podpisaniu przez opiekuna KARTY UCZESTNIKA, w ciągu czterech dni od daty zgłoszenia.
    W przypadku braku opłaty, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników a zapisane zostaje kolejne dziecko z listy rezerwowej.
   5. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje limit 40 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
   6. Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów na obiektach Domu Kultury w godzinach od 10:00 do 14:00, oprócz wycieczek.
   7. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w terminach ustalonych w ofercie.
   8. Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom opiekunów prowadzących zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.
   9. Uczestnikom zabrania się: zażywania środków odurzających, używania wulgaryzmów, oddalania się z miejsca trwania zajęć bez zgody opiekunów, stosowania przemocy wobec innych. W przypadku nie zastosowania się uczestnika do w/w wymogów organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia dziecka z listy uczestników AKCJI FERIE bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
   10. Za szkody materialnie wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie.
   11. Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy i pieniądze zgubione lub utracone przez dziecko.
   12. Dom Kultury nie zapewnia wyżywienia.
   13. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
   14. W przypadku braku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice lub opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie w Formularzu Zgłoszenia.
   15. W KARCIE UCZESTNIKA rodzice lub opiekunowie mają obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach i problemach zdrowotnych dziecka.
   16. Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w zajęciach bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
   17. Opłata nie może ona zostać przepisana na innego uczestnika.

 • Ze względu na dbanie o jakość usług dysponujemy ograniczoną ilością miejsc (40). Decydująca jest kolejność zgłoszeń.

  Do udziału w akcji FERIE w Domu Kultury można zapisać dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej, WYŁĄCZNIE poprzez formularz. Formularz wypełniamy ONLINE.

  Dziękujemy za skorzystanie z formularza.

   

 • To jest przykładowy program. Wkrótce aktualizacja

  proram ferii zimowych w dk 2019

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru