akcje

 • Terminy

  Akcja FERIE 2018 w Domu Kultury 22.01-2.02.2018 r.

  Akcja LATO 2018 w Domu Kultury 9-20 lipca 2018 r.

  Zapewniamy zorganizowany wypoczynek pod okiem instruktorów Domu Kultury. Proponujemy zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, muzyczne, modelarskie także gry i zabawy. Zawsze ciekawe i różnorodne zajęcia oraz wycieczki autokarowe.

  fajne ferie
  2018 Fajne Ferie w Domu Kultury

  ☃ Tutaj fotorelacja Fajne Ferie 2018 r

  Tutaj zobacz FOTORELACJE z dotychczasowych akcji

  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Aby zapisać  dziecko na zajęcia wypełnij FORMULARZ zgłoszenia (zakładka w górze artykułu) i ureguluj w ciągu 7 dni  płatność w kasie

  Łapy, Nowy Rynek 15, w godzinach 9:00-18:00.

  Koszt uczestnictwa

  Akcja FERIE: 90 PLN

  Artystyczne Lato: 90 PLN

  Zapisy wyłącznie przez FORMULARZ online

  Na FERIE zapisy przyjmujemy od 3 stycznia 2018 r., od godziny 9:00 rano, do wyczerpania miejsc.

  Na LATO zapisy przyjmujemy od 15 czerwca 2018 r., od godziny 9:00 rano, do wyczerpania miejsc.

   

 • 🃏

  1.  Organizatorem FERII jest Dom Kultury w Łapach.
  2. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, klas 1-7 Szkoły Podstawowej
  3. Zapisy wyłącznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny na stronie https://dklapy.pl/akcje/ w zakładce  FORMULARZ »
  4. Uczestnictwo jest gwarantowane po dokonaniu opłaty w kasie Domu Kultury, wypełnieniu i podpisaniu przez opiekuna Deklaracji Uczestnictwa, w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia.
   W przypadku braku opłaty, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników a zapisane zostaje kolejne dziecko z listy rezerwowej.
  5. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje limit 40 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
  6. Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów na obiektach Domu Kultury w godzinach od 10:00 do 14:00., oprócz wycieczek.
  7. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w terminach ustalonych w ofercie.
  8. Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom
   opiekunów prowadzących zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.
  9. Uczestnikom zabrania się: zażywania środków odurzających, używania wulgaryzmów, oddalania się z miejsca trwania zajęć bez zgody opiekunów, stosowania przemocy wobec innych.
  10. Za szkody materialnie wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie.
  11. Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy i pieniądze zgubione lub
   utracone przez dziecko.
  12. Dom Kultury nie zapewnia wyżywienia.
  13. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę
   dziecka do placówki i z powrotem.
  14. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice lub opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie w Formularzu Zgłoszenia.
  15. W Deklaracji Uczestnictwa rodzice lub opiekunowie mają obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach i problemach zdrowotnych dziecka.
  16. Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w zajęciach bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
  17. Opłata nie może ona zostać przepisana na innego uczestnika.

 • Przypominamy, że dysponujemy ograniczoną ilością miejsc. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

  Do udziału w akcji FERIE 2018 w Domu Kultury można zapisać dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej, WYŁĄCZNIE poprzez formularz niżej. Formularz wypełniamy ONLINE.

  Formularz dostępny będzie od 15 czerwca 2018 r., od godziny 9:00 rano. [♻️ Odśwież stronę klawisz F5]
  Po wysłaniu formularza, proszę sprawdzić pocztę e mail.


  wzor formularza akcja lato domu kultury w łapach


   

 • To jest przykładowy program. Wkrótce aktualizacja

   

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru