100 lecie parafii

stu lecie parafii Dnia 20 maja 2012 r odbędą się uroczyste obchody 100 lecia parafii pw. Św. Ap.Piotra i Pawła.
Komitet obchodów przygotowuje wystawę fotografii poświęconej parafii.

Zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców Łap o udostępnienie zdjęć, pocztówek o tematyce parafialnej.

Zdjęcia po zeskanowaniu zostaną zwrócone do właściciela wraz z podziękowaniem, bądź zgodnie z jego wolą zostaną w Bibliotece Miejskiej w Łapach.

Zdjęcia i pocztówki w opisanej kopercie (Imię i nazwisko, telefon, ewentualnie adres, koniecznie z dopiskiem (proszę o zwrot materiałów lub nie zwracać materiałów)
prosimy dostarczyć do Domu Kultury w Łapach ul. Nowy Rynek 15 lub do kancelarii parafialnej parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła.

Jeżeli nie macie Państwo możliwożci dostarczenia zdjęć osobiście prosimy o kontakt (tel. 85 715 23 00 Barańczuk Jerzy lub Kamila Klim).

Z wyrazami szacunku komitet organizacyjny.