14. Dożynki z Produktem Lokalnym Gminy Łapy

Burmistrz Łap zaprasza na

14. Dożynki z Produktem Lokalnym Gminy Łapy w dniu 29 sierpnia 2021 r. w Płonce Kościelnej

Organizowana Impreza ma charakter kulturalny, edukacyjny i odgrywa istotną rolę w społeczności lokalnej, jak również stanowi okazję do promocji tradycji, obrzędów i dorobku środowisk ludowych

Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy

Karta zgłoszenia. Celem Konkursu jest ochrona, prezentacja, popularyzacja oraz promocja walorów dziedzictwa kulturowego Gminy Łapy. Kultywowanie najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy. Promocja dorobku kulturowego Gminy Łapy oraz rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.