2. Gminny konkurs ekologiczny „Kreacja dla ziemi”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łapy.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wysłanie zdjęcia lub krótkiego nagrania video na którym dziecko prezentuje wykonany przez siebie strój.

Strój powinien być wykonany z materiałów całkowicie podlegających recyklingowi (np. puszki, papier, folia, butelki plastikowe, korki itp.

Forma prezentacji jest dowolna – może to być zdjęcie lub nagranie (np. przejście w stylu pokazu mody bądź taniec). Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: klasy 1-3 oraz 4-6

Konieczne jest dołączenie do zdjęcia lub nagrania wypełnionej : Karty Zgłoszenia – stanowiącej zał. nr 2 oraz ZEZWOLENIE NA UTRWALENIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU – stanowiący załącznik nr 3.

Zdjęcie lub nagranie dziecka w wykonanym przez niego stroju należy wysłać na adres mailowy: e.lapinska@dklapy.pl

Zdjęcie, nagranie oraz skan karty zgłoszeniowej należy wysłać na wskazany adres mailowy: do 20 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21/22 kwietnia 2022 r.

Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej (https://dklapy.pl/) oraz profilu facebookowym Domu Kultury w Łapach.