2. Gminny konkurs recytatorski online „Moja Babcia, mój Dziadek”

Dom Kultury w Łapach serdecznie zaprasza dzieci z terenu gminy Łapy do wspólnego pielęgnowania tradycji związanej ze świętem Dnia Babci i Dziadka.

Uczestnicy konkursu przygotowują interpretację jednego utworu (wiersz lub proza) opowiadającego o babci lub dziadku.

Interpretacja nagrana telefonem powinna zostać nadesłana na adres mailowy: r.brzozowski@dklapy.pl [w temacie dodaj babcia].

Obowiązkowo z nagraniem powinna być załączona wypełniona i podpisana fotokopia, zdjęcie; KARTA uczestnika i ZGODA na przetwarzanie wizerunku.

Można również przesłać same linki do do plików umieszczonych na serwisach udostępniających [linki z możliwością pobrania].

Termin nasyłania prac i zgłoszeń 21 stycznia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 stycznia 2022 r.

Wyniki opublikujemy na stronie internetowej: https://dklapy.pl/ oraz profilu FB Domu Kultury.

Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

2. Gminny konkurs recytatorski online „Moja Babcia, mój Dziadek”