2.Turniej reporterski

fot: J. Baranczuk Turniej reporterski „Moje miasto"

„Moje miasto"

Celem konkursu jest promowanie i prezentowanie dziennikarskiej twórczości młodzieży z woj. podlaskiego, która poprzez swoją aktywność reporterską opisuje i dokumentuje „Moje miasto ", które zostało odkryte przez autora w formie reportażu utrwalony na dowolnym nośniku medialnym.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów i studentów z woj. podlaskiego. W konkursie mogą wziąć udział zespoły wieloosobowe.

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15 18-100 Łapy
Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach:

 

  • fotoreportaż
  • audioreportaż
  • reportaż prasowy

W konkursie przyznawane będą nagrody i wyróżnienia.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac 15.03.2013 r.

 

Regulamin konkursu „Moje miasto” na najlepszy reportaż

 

Pobierz oświadczenie uczestnictwa (plik .pdf)

 

Cele konkursu

Celem konkursu jest promowanie i prezentowanie dziennikarskiej twórczości młodzieży, którzy poprzez swoją aktywność reporterską opisują i dokumentują „Moje miasto”.

Założenia organizacyjne

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Łapach z siedzibą w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie woj. podlaskiego.
3. Prace należy nadsyłać do 15.03.2013 r.

Konkurs jest otwarty dla młodzieży z woj. podlaskiego.
W konkursie mogą wziąć udział zespoły wieloosobowe.

Konkurs podzielony jest na:

sekcję reportażu prasowego
sekcję reportażu fotograficznego
sekcję reportażu audio

Prace konkursowe

1. Prace konkursowe muszą spełniać kryteria gatunkowe jakie wyznacza
dziennikarska forma reportażu. Prace niespełniające ww. kryteriów nie będą
zakwalifikowane do konkursu.

2. Objętość prac: reportaż prasowy (do 5000 znaków ze spacjami), fotoreportaż (do 5 zdjęć), czas trwania prac audio (do 5 min.)

3. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres: Dom Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy.

4. Do prac konkursowych należy dołączyć wydrukowany i podpisany formularz
zgłoszeniowy.

5. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody
na jej nieodpłatną publikację w całości lub we fragmentach na następujących
polach eksploatacyjnych: witryny internetowe Domu Kultury, Gazeta Łapska i inne publikacje w formie druku Domu Kultury w Łapach.

6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz nie ponoszą odpowiedzialności
za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia powstałe wskutek złego zabezpieczenia
przesłanych materiałów.