Dzień: 2023-09-13

  • Kompetencje Przyszłości – 4K

    Kompetencje Przyszłości – 4K

    Kompetencje przyszłości to zestaw umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w dzisiejszym dynamicznym świecie. Komunikacja, kooperacja, kreatywność i krytyczne myślenie to fundamenty, które pomogą Wam skuteczniej komunikować się, odważniej pracować w zespołach, rozwiązywać problemy oraz myśleć kreatywnie. Udział w Programie jest bezpłatny!