3. Gminny konkurs Moja babcia, mój dziadek

Dom Kultury w Łapach serdecznie zaprasza do wspólnej zabawy  w konkursie „Moja babcia i mój dziadek”

Celem konkursu jest pobudzanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży, Szerzenie i rozwój kultury języka i piękna polskiego słowa, budzenie wrodzonego talentu dziecka do kreowania własnego świata poprzez słowo mówione, pielęgnowanie tradycji związanych z obchodami Dnia Babci i Dziadka.

3. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs skierowany do dzieci z terenu Gminy Łapy. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach i jest przeznaczony dla:
a) Kategoria I – przedszkolaków ( wiek od 4 do 6 lat)
b) Kategoria II – uczniowie klas 1-3
c) Kategoria III – uczniowie klas IV-VIII

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną przygotowaną recytację dowolnie wybranego przez siebie wiersza bądź fragmentu prozy

3. Konkurs prowadzony będzie w formie online

4. Zgłoszenie do konkursu

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączenie do nagrania Karty Zgłoszenia – stanowiącej zał. nr 2 oraz ZEZWOLENIA NA UTRWALENIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU – stanowiący załącznik nr 3.

2. Każde nagranie recytacji oraz skany wymaganych dokumentów należy wysłać na adres mailowy: j.przygorska@dklapy.pl, w terminie do 16 stycznia 2023r.

3. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub opiekunowi prawni dziecka, także za pośrednictwem instytucji oświatowych.

5. Repertuar

1. Powołane Uczestnicy przygotowują interpretację jednego wybranego utworu (wiersza lub fragmentu prozy) związanego z tematyką dnia babci i dziadka. Recytacja może być nagrana kamerą internetową bądź telefonem.

2. Czas nagrania nie może przekroczyć 7 minut.

konkurs recytatorski moja babcia