3. Konkurs najpiękniejsza maska karnawałowa

Dom Kultury zaprasza dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Łapy do zabawy w tworzenie niezapomnianych masek karnawałowych.

Maska powinna mieć formę przestrzenną umożliwiającą noszenie na twarzy, technika pracy dowolna.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie zdjęcia dziecka w masce i uzupełnionej karty zgłoszenia.