3. Wiew sitowia

Konkursie Recytatorskim „Wiew sitowiaKonkurs odbędzie się 12 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w Domu Kultury w Łapach.

[Regulamin plik PDF , Karta zgłoszeniowa]

Dom Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w 3. Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Wiew sitowia”
 

Ideą przeglądu jest upowszechnianie sztuki żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
3. Wojewódzki Turniej Recytatorski „Wiew sitowia” jest imprezą skierowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe;
– uczniowie klas I – III szkół podstawowych,
– uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,
– uczniowie gimnazjów
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Uczestnicy biorący udział w III Wojewódzkim Turnieju Recytatorskim ”Wiew sitowia”, oceniani są przez powołane przez organizatorów Jury.
Każde placówka, szkoła, instytucja ma prawo zgłoszenia 3 uczestników  w każdej kategorii.
Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie karty uczestnika na adres:  
Domu Kultury w Łapach
ul. Nowy Rynek 15
18-100 Łapy, z dopiskiem „Wiew sitowia”
 w terminie do 9 grudnia 2014 r. (decyduje data wpływu).
Turniej jest imprezą o charakterze artystyczno- metodycznym. Organizatorzy zapewnią uczestnikom i opiekunom możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Jury.
Repertuar uczestników obejmuje:
– w kategoriach I-III i IV-VI – jeden utwór poetycki lub prozę,
– w kategoriach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 2 utwory w całości lub fragmentach (utwór poetycki i prozę).
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut.
Tematyka wybranego repertuaru może być dowolna.
Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
interpretacja utworów;
kultura słowa;
dykcję;
ogólny wyraz artystyczny.