3 września 2017 r.

Dożynki z produktem lokalnym

3 września 2017 r. Płonka Kościelna

Patronat Honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela

11:45 Msza Święta w kościele pw. św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej, następnie tradycyjny korowód dożynkowy

13:30 Początek części oficjalnej uroczystości stadion w Płonce Kościelnej

w programie

Ognisko Muzyczne Domu Kultury w Łapach
Zespół folklorystyczny „Płonkowianie” z Płonki Kościelnej
Podsumowanie konkursu „Najładniejszy wieniec dożynkowy”
Podsumowanie konkursu „Najaktywniejsze sołectwo gminy Łapy”
Zespół folklorystyczny „Łupinianki” z Łupianki Starej
Podsumowanie konkursu „Najlepszy produkt lokalny 2017”
Podsumowanie konkursu „Najładniejsze stoisko promocyjne”
Chór Łapskie Nutki DK Łapy
Występy artystyczne MOPS, Klub Seniora, ŚDŚ, Świetlica Socjoterapeutyczna

Koncert Eleny Rutkowskiej

Zabawa dożynkowa DJ Karol Falkowski

wystawa płodów rolnych
obrzędy dożynkowe w prezentacjach zespołów ludowych
prezentacja kulinarnego dziedzictwa i rękodzieła liudoweego
prezentacja maszyn i sprzętu rolniczego
stoisko edukacji ekologicznej
wioska dziecięca