3. Zawody Latawcowe Binduga 2011

zawody latawcowe 25 września 2011,

tereny nadrzeczne "Binduga" w Łapach godzina 14.00

REGULAMIN

Konkurs latawców jest otwarty dla wszystkich chętnych

Zgłoszenia latawców przyjmowane będę bezpośrednio przed rozopczęciem konkursu t.j. od godziny 13.00 do 14.00

W konkursie będę brały udział latawce wykonane i ozdobione własnoręcznie.

Przewidziane są następujące grupy wiekowe:

1-dzieci do 15 roku życia
2-powyżej 15 roku życia

Latawce oceniane będą w kategoriach:

1-latawce płaskie
2-konstrukcje skrzynkowe

Kryteria oceny:

konstrukcja latawca, oprawa plastyczna, oryginalność, atrakcyjny lot

Dla pierwszych trzech miejsc organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody
Latawce wykonane z zesatwów gotowych mogą brać udział w zawodach poza konkursem, nie będą oceniane przez jury.

Pozakończeniu konkursu wspólne ognisko

Zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy.

Organizatorem których jest Dom Kultury w Łapach, pracownia modelarska pod kierunkiem Krzysztofa Falkowskiego.

 

Kryteria ocen to: konstrukcja latawca, oprawa plastyczna oryginalność, atrakcyjny lot.
Jurorami byli: Beata Raciborska, Ryszard Mejsak i Dariusz Gumowski.

Przed rozpoczęciem zawodów testowano wytrzymałość i możliwości modeli.
Podczas prezentacji przed jurorami emocje rosły z minuty na minutę. Publiczność dopingowała zawodników. Gdy pierwsze modele uniosły się ku górze, każdy podmuch wiatru przynosił nowe emocje wśród widzów i zawodników.
Jury po długich konsultacjach ogłosiło wyniki.

Organizatorzy Zawodów Latawcowych serdecznie dziękują Jarosławowi Dadurze właścicielowi firmy ELEKTRYK za pomoc w organizacji imprezy.

Latawce płaskie:

Dzieci do 15 roku życia;

1. miejsce – Izabela Franczak
2. miejsce – Dawid Malinowski
3. miejsce – Piotr Franczak

Młodzież powyżej 15 roku życia

1. miejsce – Arkadiusz Łupiński
2. miejsce – Maciej Szepiel
3. miejsce – Dawid Ogorodnik

Latawce skrzynkowe:

Dzieci do 15 roku życia;

1. miejsce – Gabriel Falkowski
2. miejsce – Jakub Kulwicki
3. miejsce – Julia Krajewska

Młodzież powyżej 15 roku życia

1. miejsce – Daniel Falkowski
2. miejsce – Arkadiusz Łupiński
3. miejsce – Wojciech Zaremba

Zwycięskim konstruktorom wręczono atrakcyjne nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Zawody latawcowe po raz kolejny przyniosły wiele radości i zabawy wszystkim.