4. Zawody Latawcowe Binduga 2012

fot: dklapy.pl

7 października 2012

tereny nadrzeczne "Binduga" w Łapach godzina 14.00

[ FOTORELACJA ]

Jury zawodów latawcowych w składzie Beata Łapińska, Dariusz Gumowski, Krzysztof Falkowski, przyznało nagrody w kategoriach:

-latawce płaskie (do 6 lat)

 • Paweł Walesieniuk

-latawce płaskie (od 7-15 lat)

 • Szymon Prokop
 • Mateusz Piekutowski
 • Mateusz Szulc

-latawce płaskie (powyżej 15 lat)

 • Arkadiusz Łupiński

-latawce skrzynkowe (do 6 lat)

 • Klaudia Janowik

-latawce skrzynkowe (od 7-15 lat)

 • Gabriel Falkowski
 • Piotr Fronczak
 • Kacper Kusznerko

-latawce skrzynkowe (powyżej 15 lat)

 • Michał Malec
 • Arkadiusz Łupiński
   

 

REGULAMIN

Konkurs latawców jest otwarty dla wszystkich chętnych

Zgłoszenia latawców przyjmowane będę bezpośrednio przed rozopczęciem konkursu t.j. od godziny 13.00 do 14.00

W konkursie będę brały udział latawce wykonane i ozdobione własnoręcznie.

Przewidziane są następujące grupy wiekowe:

1-dzieci do 15 roku życia
2-powyżej 15 roku życia

Latawce oceniane będą w kategoriach:

1-latawce płaskie
2-konstrukcje skrzynkowe

Kryteria oceny:

konstrukcja latawca, oprawa plastyczna, oryginalność, atrakcyjny lot

Dla pierwszych trzech miejsc organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody
Latawce wykonane z zesatwów gotowych mogą brać udział w zawodach poza konkursem, nie będą oceniane przez jury.

Pozakończeniu konkursu wspólne ognisko

Zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy.

Organizatorem których jest Dom Kultury w Łapach, pracownia modelarska pod kierunkiem Krzysztofa Falkowskiego.