42 raz spotkajmy się nad Narwią w Uhowie

nad Narwią w Uhowie

19 czerwca 2010

Hej Sobótka

 

Zapraszamy od godziny 17-tej, konkurs wianków sobótkowych, inscenizacja obrzędowa, Koncert zespołu "Nocny Kwartet"