5. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”

Dom Kultury w Łapach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat oraz dorosłych do udziału w konkursie plastycznym.

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk. Ukazanie różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Informacje bieżące nt. konkursu na stronie:

https://dklapy.pl/rzeka/