instruktor: gry w szachy
Rafał Greś
857 152 300
mail: sekretariat@dklapy.pl

wkrótce aktualizacja