9. Dożynki z Produktem Lokalnym Gminy Łapy

6 września 2015 r Płonka Kościelna

12:00 Uroczysta Msza Święta w kościele pw. św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej z udziałem reprezentacji sołectw, składanie wieńców, ofiarowanie chleba

14:00 Początek uroczystości
14:30 Część artystyczna, występy zespołów folklorystycznych, występy artystyczny ogniska muzycznego DK Łapy
Podsumowanie konkursów na
Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy,
Najaktywniejsze Sołectwo,
Najlepszy produkt Lokalny,
Najlepsze Stoisko Promocyjne,
Gry i zabawy sportowe OKF, zabawy animacyjne MOPS

Organizatorzy:

Urząd Miejski w Łapach, Parafia pw. Św Michała Archanioła w Płonce Kościelnej, OSP w Płonce Kościelnej, Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, OSP w Łupiance Starej, Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach.