Kompetencje Przyszłości – 4K

Kompetencje przyszłości to zestaw umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w dzisiejszym dynamicznym świecie. Komunikacja, kooperacja, kreatywność i krytyczne myślenie to fundamenty, które pomogą Wam skuteczniej komunikować się, odważniej pracować w zespołach, rozwiązywać problemy oraz myśleć kreatywnie. Udział w Programie jest bezpłatny!

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru